2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius ir pasėlius išmokų dydžių suvestinė

2014 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS UŽ GYVULIUS IR PASĖLIUS IŠMOKŲ DYDŽIAI

AUGALININKYSTĖS SEKTORIUS Išmokos dydis
1.1. Atsietoji išmoka už linus pluoštui 44,00 eur už ha
1.2. Atsietoji išmoka už baltyminius augalus 13,00 eur už ha
GYVULININKYSTĖS SEKTORIUS
2.1. Atsietoji specialioji išmoka už bulius 173,00 eur už vnt.
2.2. Atsietoji išmoka už karves žindenes 87,00 eur už vnt.
2.3. Susietoji išmoka už ėriavedes 5,80 eur už vnt.
2.4. Atsietoji skerdimo išmoka 0,00 eur už vnt.
2.5. Atsietoji ekstensyvinimo išmoka 0,00 eur už vnt.

Lietuvos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 4 d. įsakymas Nr 3D-58  DĖL 2014 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖS PARAMOS UŽ GYVULIUS IR PASĖLIUS MOKĖJIMO  bei 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius ir pasėlius išmokų dydžių suvestinė

Baltyminių augalų plotų atskaitos laikotarpis yra 2011 metai ir išmoka apskaičiuojama už plotus, kurie 2011 metais atitiko tų metų susietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už baltyminių augalų pasėlius teikimo reikalavimus.

2014 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR MĖSINES AVIS DYDŽIAI

 Eil.Nr.

Mėsinių galvijų grupės pagal galvijų skaičių, vnt.

 

Išmokų dydis, Eur

Mėsinių avių grupės pagal avių skaičių, vnt.

Išmokų dydis, Eur

 1. 1–5 109,83 1–50 11,14
 2. 6–50 105,93 51–100 7,80
 3. 51–100 97,91 101–150 7,22
 4. 101–150 94,05 151 ir daugiau 6,30
 5. 151 ir daugiau 86,48

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR MĖSINES AVIS MOKĖJIMO TAISYKLĖS 2014 M.

2014 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR MĖSINES AVIS DYDŽIAI

Išmokos už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis valdos valdytojams pradedamos mokėti nuo 2015 m. kovo 1 d. ir turi būti išmokėtos ne vėliau kaip atitinkamai iki 2015 m. birželio 30 d.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį