LŪS XXVI-ojo suvažiavimo rezoliucija

Š.m. birželio 20 d. įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos XXVI-asis suvažiavimas. Jame susirinkę suvažiavimo dalyviai aptarė šiuo metu aktualiausias žemdirbių problemas ir jas išdėstė suvažiavimo metu priimtoje rezoliucijoje. Ja suvažiavimo dalyviai kreipiasi į atsakingas Lietuvos Respublikos institucijas ir tikisi, jog keliamos problemos artimiausiu metu bus sprendžiamos. Tikimės gauti kompetentingų institucijų atsakymus raštu.

Rezoliucija išsiųsta šioms institucijoms:

Lietuvos Respublikos PrezidentūraiLR Vyriausybei, LR Seimo Kaimo reikalų komitetui, LR žemės ūkio ministerijai, LR finansų ministerijai, LR sveikatos apsaugos ministerijai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, LR susisiekimo ministerijai, LR aplinkos ministerijai.

Rezoliucija 2014-06-20

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Darbų ir iššūkių kupini Lietuvos ūkininkų sąjungos veiklos metai

 Jau dvidešimt šeštąjį kartą vyko kasmetinis Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas, kuriame susitiko ir galėjo pabendrauti visi Sąjungos nariai bei kviestiniai svečiai iš įvairių institucijų.

Renginio metu LŪS pirmininkas Jonas Talmantas pristatė savo ataskaitinę kalbą už praėjusius metus. Buvo aptarti nuveikti darbai, išreikštos viltys dėl Sąjungos ateities perspektyvų ir darbų tęstinumo.

Renginio metu buvo aptartas ne vienas aktualus probleminis klausimas, vis neduodantis ramybės ūkininkams.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį