Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 buvo patvrtintas produkcijos standartine verte išreikšto aprašo žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas.

Tuo po to sunerimus kai kuriems nariams, kreipėmės į Žemės ūkio ministeriją raštu dėl išsamesnio sąvokos VED paaiškinimo ir naudojimo LUS rastas ZUM del VED 214-07-01_0001

Pridedame į šį užklausimą gautą ŽŪM atsakymą ZUM atsakymas del VED_0001

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį