Europos Komisijos deleguotieji aktai dėl paramos pieno sektoriui

Europos Komisija paskelbė deleguotuosius reglamentus, pagal kuriuos bus taikoma parama dėl Rusijos embargo kenčiančiam pieno sektoriui. Šiais aktais nustatoma išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema, leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti sviestą, nustatoma pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytina išskirtinė laikinoji priemonė – 2014 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį