Europos Komisijos deleguotieji aktai dėl paramos pieno sektoriui

Europos Komisija paskelbė deleguotuosius reglamentus, pagal kuriuos bus taikoma parama dėl Rusijos embargo kenčiančiam pieno sektoriui. Šiais aktais nustatoma išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema, leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti sviestą, nustatoma pieno ir pieno produktų sektoriuje taikytina išskirtinė laikinoji priemonė – 2014 m. laikotarpio, kuriuo sviestui ir nugriebto pieno milteliams taikoma valstybės intervencija, leidžiama pradėti privačiai sandėliuoti nugriebto pieno miltelius ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Didžiausia parama – už labdarai teikiamus vaisius ir daržoves

HQ-Pictures-Fruits-vegetables-3Lietuvoje išauginama apie 300 tūkst. t daržovių ir 550 tūkst. t bulvių. Eksportas į Rusiją siekia 27 tūkst. t daržovių ir 26 tūkst. t. bulvių. Tai sudaro nežymią dalį nuo visos užaugintos daržovių ir bulvių produkcijos – atitinkamai 9 ir 4,7 proc. Nepaisant to, Žemės ūkio ministerija šiuo metu rengia Laikinųjų paramos vaisių ir daržovių augintojams teikimo taisyklės, siekiant nustatyti paramos teikimo tvarką, paramos dydžius ir galimus išimtų iš rinkos produktų panaudojimo būdus. Patvirtinus taisykles bus sudaryta galimybė teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) paramą vaisių ir daržovių augintojams, siekiant stabilizuoti kainas ir padėtį rinkoje, susidariusią dėl Rusijos draudimo importuoti vaisių ir daržovių produktus iš ES.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

ES žemės ūkio produktų reklamos didinimas – vidutinio laikotarpio atsakas į Rusijos embargą

Rugsėjo 3 d. Europos Komisija patvirtino ketinimą skirti papildomus 30 mln. eurų iš ES biudžeto  BŽŪP reklamos programoms pradedant nuo 2015 metų, tai bus papildoma suma prie 60 mln. eurų jau numatytų metiniame BŽŪP biudžete. Kadangi šios schemos yra bendrai finansuojamos, šis pokytis turėtų reikšti papildomus 60 mln. eurų reklamos priemonėms. Reklaminės programos -papildomos pastangos sušvelninti Rusijos embargo padarinius ES žemės ūkio produktams, ir jos turėtų būti patvirtintos šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį