2015 metų BŽŪP biudžeto pakeitimo pristatymas Europos Parlamente

Europos Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto posėdžio metu, kuris vyks š.m. lapkričio 6 d., bus pakviesti Europos Komisijos atstovai, kurie su Europos Parlamento nariais aptars 2015 metų projektiniame biudžete priimtą pakeitimą. Dėl šio pakeitimo žemės ūkio biudžetas padidės 465 mln. eurų. Šią sumą sudarys daugiausia lėšos gautos atlikus žemės ūkio biudžeto peržiūrą ir įvertinus tikrąsias pajamas bei išlaidas ir surinkus baudas iš šalių narių už viršytas pieno kvotas. Tačiau šios papildomos pajamos nebus naudojamos padengti nuostolius gamintojams, kurie nukentėjo nuo Rusijos embargo, o finansuoti kitas ES prioritetines priemones, tokias kaip kova su ebolos virusu. Dėl šios priežasties pastarosiomis savaitėmis priimtos skubios rinkos priemonės, skirtos sumažinti nuostolius dėl Rusijos draudimo įvežti tam tikrus žemės ūkio produktus, turės būti finansuojamos naudojant 2015 metų žemės ūkio krizių rezervą ateinančiais metais paliekant jį bemaž tuščią.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį