Konkurso „Metų ūkis 2014″ rezultatai Klaipėdos rajone

Klaipėda Tradicinė Klaipėdos rajono ūkininkų vakaronė šiemet vyko Vėžaičiuose.  Jos metu paskelbti Klaipėdos rajono konkurso „Metų ūkis 2014“ nugalėtojai. Aukščiausios vietos nominantais tapo Vaidutė ir Vincas Leonauskai (nuotraukoje), kurie dabar valdo 200 hektarų žemės ir laiko 69 melžiamas karves. Antrąją vietą užėmė Alma ir Alvydas Bočkai, tai pat puoselėjantys pieno ūkį,  o trečiąją – augalininkystės ūkio šeimininkai Vilma ir Laimontas Butkai.

Plačiau apie šventę skaitytkite čia .

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Parama jauniesiems ūkininkams 2014 metais

Jaunas žmogus nuo 18 iki 40 metų, turintis pakankamai profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir pirmą kartą besikuriantis kaip žemės ūkio valdos ir ūkio valdytojas, gali pretenduoti į paramą gyvulininkystės, augalininkystės, daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės, sodininkystės arba mišriam ūkiui kurti. Paramos paraiškos priimamos nuo š. m. gruodžio 1 d. iki 31 d.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

„Metų ūkis 2014″ nominantai Šiaulių rajone

Siauliai Lapkričio 22 d. Šiaulių rajono žemdirbiai rinkosi į tradicinę rajono šventę „Dėkojame žemei“. Jos metu specialiais prizais apdovanoti ir „Metų ūkio“ nominantai: 1-osios vietos laimėtojai mišraus ūkio valdytojai auginantys sraiges Audronė Asauskaitė Kerienė ir Mindaugas Keras, 2-osios vietos laimėtojai daržovių ūkio šeimininkai Roma ir Antanas Baliutavičiai, auginantys išskirtinės kokybės produkciją, bei grūdinių kultūrų augintojai Ilona ir Almantas Miežiai, užėmę 3-ąją vietą.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

„Metų ūkis 2014″ nugalėtojai Joniškio rajone

Lapkričio 20 d. Joniškio kultūros centre tradicinėje Joniškio rajono žemdirbių šventėje apdovanoti konkurso „Metų ūkis 2014“ Joniškio rajono nugalėtojai. Pirmoji vieta atiteko Reginai ir Eugenijui Butkams iš Satkūnų seniūnijos ūkininkaujantiems nuo 1996 m. Antroji vieta skirta Kriukų seniūnijos ekologinio ūkio šeimininkams Virginijai ir Eugenijui Mikalauskams. Trečioji vieta skirta Ritai ir Svajūnui Buliams iš Kepalių seniūnijos, ūkininkaujantiems nuo 2007 metų ir auginantiems ne tik javus, bet ir 30 danielių bandą.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Šventėje ūkininkų prašymai ministrei ir „Metų ūkis 2014″ nugalėtojų paskelbimas Plungės rajone

Plungė Lapkričio 14 d. Plungės rajono žemdirbių šventėje dalyvavo LR žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, kuriai LŪS vicepirmininkas, Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pirmininkas ir rajono Ta­ry­bos na­rys M. Kak­tys iš­dės­tė ra­jo­no ūki­nin­kų pra­šy­mus. Jų buvo nedaug. Vie­ni svar­biau­sių – kad ne­su­ma­žė­tų kom­pen­sa­ci­jos už ne­der­lin­gas že­mes ir, ži­no­ma, kad žem­dir­biams ne­di­dė­tų mo­kes­čiai. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį