2015 m. žemės ūkio naudmenas ir pasėlius savarankiškai deklaravę asmenys privalo iki rugpjūčio 15 d. pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus

(2015-07-31)

Šiandien, liepos 31 d.  Nacionalinė mokėjimo agentūra išplatino informacinį pranešimą, kad 2015 m. žemės ūkio naudmenas ir pasėlius savarankiškai per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą deklaravę asmenys privalo NMA iki rugpjūčio 15 d. atsiųsti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus.

Pagal tiesioginių išmokų administravimo Taisyklių (jas   galima   rasti  ir mūsų svetainėje ) 81.2.3 punktą šis reikalavimas yra pagrįstas:

“ 81.2.3.       pareiškėjai,   kurie praėjusiais metais nedeklaravo, ir pareiškėjai,  kurie deklaruoja iki šiol nedeklaruotus didesnius nei 1 ha  naudmenų  ir kitus plotus seniūnijos ar rajono konsultavimo biuro darbuotojui  pateikia  visų  minėtų deklaruojamų plotų, žemės valdymo teisės   (nuosavybės,   nuomos  ar  kitais  pagrindais)  patvirtinimo dokumentus  (su  žemės  sklypų  planais).  Dokumentų pateikimo faktas pažymimas   pirmajame   paraiškos  lape  (nepažymėjus  šių  dokumentų
pateikimo  PPIS,  negalima  išsaugoti  paraiškos). Pareiškėjas, kuris pats  pildo  paraiškos  elektroninę formą, pažymi dokumentų pateikimo faktą ir pareikalavus siunčia jų kopijas Agentūrai paštu. Iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. nepateikus visų pareiškėjo deklaruotų laukų žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų, Agentūra paraišką atmeta;“

Pareiškėjas, kuris pats  pildo  paraiškos  elektroninę formą, pažymi dokumentų pateikimo faktą ir pareikalavus siunčia jų kopijas Agentūrai paštu. Iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. nepateikus visų pareiškėjo deklaruotų laukų žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentų, Agentūra paraišką atmeta.

LŪS administracija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį