Išmokos pagal priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ bus išmokėtos iki metų galo

Siekiant panaudoti visas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) lėšas, Europos Komisijai 2015 m. rugpjūčio mėnesį bus pateiktas paskutinis programos pakeitimas dėl lėšų perskirstymo tarp priemonių – tik tuomet bus galima išmokėti visas paramos lėšas jos gavėjams, informuoja Žemės ūkio ministerija. Šiuo metu visos priemonei „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ skirtos lėšos jau yra išnaudotos, todėl metinės kompensacinės išmokos pagal šią priemonę bus išmokėtos iki šių metų pabaigos.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį