Pagalba veislininkystei – patvirtintos naujos taisyklės

Lietuvos šėmosios (2016-01-06)

2016 m. veislininkystės veikla bus intensyviau finansuojama per pripažintas veislininkystės asociacijas. Taip numatyta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-960 patvirtintas Pagalbos veislininkystei taisykles. Taisyklės nustato pagrindinius finansavimo tikslus ir veiklos kryptis, tinkamas finansuoti išlaidas ir pagalbos dydį, detaliai ir nuosekliai aprašo pagalbai gauti reikalingas procedūras, lėšų skyrimo bei ataskaitų teikimo tvarką ir atsakomybę nuo pareiškėjo iki pagalbos gavėjo. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį