ES Komisija pasitikslino, ką europiečiai galvoja apie BŽŪP

Barometras(2016-01-14)

Praėjus pusantrų metų po to, kai buvo susitarta dėl Bendrosios žemės ūkio reformos (BŽŪP) laikotarpiui po 2013 metų, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktoratas pasidomėjo, ką europiečiai mano apie Europos žemės ūkį ir BŽŪP. Apklausai buvo pasirinkti įvairaus amžiaus ir įvairių visuomenės sluoksnių atstovai. Respondentai turėjo pareikšti savo suvokimą ir nuomonę apie BŽŪP, pamąstyti apie jos svarbą ir indėlį, nurodyti ūkininkų vaidmenį ir atsakomybę visuomenėje, pasvarstyti kokius tikslus ES piliečiai turėtų kelti BŽŪP, ar derėtų ir toliau skirti lėšas ūkininkų rėmimui. 2015 m. spalio 17-26 d. buvo tiesiogiai apklausti 27 822 ES piliečiai visose 28 ES šalyse narėse. Lietuvoje apklausoje dalyvavo 1010 asmenų. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

10 metų už LŪS Ignalinos rajono skyriaus vairo

Ignalina

(2016-01-11)

Sausio 8 d. LŪS Ignalinos skyrius Šiūlėnų kaimo seklyčioje rengė kasmetinę ūkininkų šventę, kurios metu paminėjo skyriaus pirmininkės veiklos dešimtmetį. Energingoji LŪS Ignalinos skyriaus pirmininkė Marijona Lukaševičienė pateikė 2015 m. veiklos ataskaitą ir apžvelgė pagrindinius organizacijos darbus, kuriuos skyrius nuveikė per 10 metų. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Įvertinkime žiemos keliamus pavojus ūkyje

farmer-winter-working (2016-01-07)

Ūkio darbai nesustoja nei vienu metų laiku. Kiekvienas jų kelia savus iššūkius ir grėsmes. Lietuvos ūkininku sąjunga kartu su Valstybine darbo inspekcija primena ūkininkams, kad stojus žiemiškiems orams, ūkyje taip pat būtina įvertinti papildomus pavojus, gresiančius įvairiais pakenkimais darbuotojų ir šeimos narių sveikatai. Žema oro temperatūra, slidumas, darbo priemonių, technikos parengimas ir aprangos tinkamumas – visa tai turi būti įvertinta rengiantis atlikti ūkio darbus. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Pagalba veislininkystei – patvirtintos naujos taisyklės

Lietuvos šėmosios (2016-01-06)

2016 m. veislininkystės veikla bus intensyviau finansuojama per pripažintas veislininkystės asociacijas. Taip numatyta pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-960 patvirtintas Pagalbos veislininkystei taisykles. Taisyklės nustato pagrindinius finansavimo tikslus ir veiklos kryptis, tinkamas finansuoti išlaidas ir pagalbos dydį, detaliai ir nuosekliai aprašo pagalbai gauti reikalingas procedūras, lėšų skyrimo bei ataskaitų teikimo tvarką ir atsakomybę nuo pareiškėjo iki pagalbos gavėjo. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį