Patvirtintos taisyklės paramai iki 50 000 EUR

paraisla

(2016-02-08)

Š. m. vasario 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau LKPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintas įgyvendinimo taisyklės, taikomos pareiškėjams, kurių ekonominis dydis išreikštas produkcijos standartines verte, yra nuo 8 000 EUR iki 50 000 EUR. Paraiškos bus renkamos nuo šių metų kovo mėn. 1 d. iki kovo 31d. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį