Patvirtintos taisyklės paramai iki 50 000 EUR

paraisla

(2016-02-08)

Š. m. vasario 4 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau LKPP) priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintas įgyvendinimo taisyklės, taikomos pareiškėjams, kurių ekonominis dydis išreikštas produkcijos standartines verte, yra nuo 8 000 EUR iki 50 000 EUR. Paraiškos bus renkamos nuo šių metų kovo mėn. 1 d. iki kovo 31d. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Paraiškas dėl gyvūnų draudimo dalies įmokų kompensavimo ūkininkai galės teikti nuo birželio 1 d.

draudimas

(2016-02-04)

Paraiškas dėl gyvūnų draudimo dalies įmokų kompensavimo ūkininkai galės teikti š. m. birželio 1 d. – gruodžio 30 d. (anksčiau nustatyta paraiškų rinkimo pradžia buvo vasario 1 d.). Jos bus priimamos savivaldybėse, kuriose įregistruota pareiškėjų žemės ūkio valda. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 750 000 Eur paramos lėšų. Skaityti
Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Komisjos nuomone, ES lygmens reglamentui dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje dar per anksti

unfair trading

(2016-02-02)

2014 m. liepos mėn. Komisija priėmė Komunikatą dėl kovos su nesąžiningos prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje. Nesąžiningos prekybos praktika – praktika, kuria akivaizdžiai nukrypstama nuo tinkamo verslo elgesio, kuri prieštarauja sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos principams ir kuri vieno prekybos partnerio vienašališkai primetama kitam. Komunikate paaiškinta, kodėl maisto tiekimo grandinė dėl jos rinkos struktūros yra labai pažeidžiama nesąžiningos prekybos praktikos atžvilgiu, ir aprašyta, kaip nesąžiningos prekybos praktika gali pakenkti nedidelę derybinę galią turintiems veiklos vykdytojams. Siekiant spręsti nesąžiningos prekybos praktikos problemą, komunikate raginta, kad Europos maisto tiekimo grandinės dalyviai dalyvautų savanoriškose sistemose, kuriomis siekiama populiarinti geriausią patirtį ir mažinti nesąžiningos prekybos praktiką, taip pat atkreiptas dėmesys į veiksmingo ir nepriklausomo vykdymo užtikrinimo nacionaliniu lygmeniu svarbą. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2016 m. vasario mėn.

(2016-02-01)

Vasario mėn. 3 – 4 d. Briuselyje vyks COPA-COGECA darbo grupės ir ES Komisijos pilietinio dialogo grupės „Javai. Aliejinės ir baltyminės kultūros“ posėdžiai.

Vasario mėn. 15 d. Briuselyje planuojami GEOPA-COPA narių ir ES Žemės ūkio socialinio dialogo komiteto darbo grupės posėdžiai, kuriuose dalyvaus LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį