Ūkininkų pajamų rėmimas – Europos Audito Rūmų ataskaita

Audito rūmai logo (2016-04-18)

Naujai paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad Europos Komisijos sistema, skirta vertinti, kaip ES priemonėmis pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) remiamos ūkininkų pajamos, nėra pakankamai gerai parengta ir turi reikšmingų trūkumų. Kaip teigia ES auditoriai, nėra tinkamų duomenų, kurie patvirtintų, kad remiant ūkininkų pajamas pagal BŽŪP būtų veiksmingai ir efektyviai prisidedama prie jos tikslo. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį