Renkamos paraiškos pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“

smulkus ūkis

(2016-04-12)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-193 buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2016 metų, kuriose buvo supaprastintas verslo planas. Pareiškėjai gali pildyti tiek galiojusią iki šio įsakymo įsigaliojimo verslo plano formą, arba šiuo įsakymu pakeistą, supaprastintą verslo plano formą.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

LŪS Panevėžio skyriui vadovauja Danguolė Kuzmienė

Kuzmienė 1 Keturakis 1

(2016-04-11)

Š.m. kovo 31 d. Panevėžio rajono savivaldybės salėje įvykęs LŪS Panevėžio skyriaus ataskaitinis susirinkimas tapo rinkiminiu. Nuo 2011 metų iki šiol skyriui vadovavęs Vygantas Keturakis įteikė rajoninės organizacijos tarybai prašymą atsistatydinti ir, šiai patenkinus jo prašymą, pasitraukė iš skyriaus pirmininko pareigų. Naująją rajono ūkininkų sąjungos pirmininke LŪS Panevėžio skyriaus taryba išrinko Danguolę Kuzmienę. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Kas atsakingas?

Veidrodis

(2016-04-08)

Pavasaris pakvietė ūkininkus darbams į laukus. Išskubėjome. Bet ar visi tinkamai tam pasiruošėme ir dirbame saugiai? Stabtelkite ir pažvelkite į veidrodį. Jame pamatysite žmogų labiausiai atsakingą už Jūsų saugumą Jūsų darbo vietoje. ATMINKITE: jokia atmintinė ar rekomendacija nesuteiks Jums saugumo dirbant, jeigu PATYS nesilaikysite tvarkos ir sąžiningai nevykdysite saugaus darbo reikalavimų. Darbai žemės ūkio sektoriuje visad bus priskiriami didelės rizikos kategorijai, todėl jų pasiruošimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Dažniausios, nuolat pasikartojančios nelaimių priežastys ūkiuose: Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Būti ar nebūti LŪS nariais

Rokiškis 1

(2016-04-08)

Balandžio 6 d. Kamajuose (Rokiškio rajone) ūkininko Jono Venslovo iniciatyva buvo susirinkę rajono ūkininkai su tikslu nuspręsti: ar Rokiškio rajono ūkininkų sąjungai reikia grįžti į Lietuvos ūkininkų sąjungos narių gretas, ar kurti naują organizaciją rajone, kuri stotų į LŪS. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį