Komisijos dokumentas dėl Europos Sąjungos ateities

Baltoji knyga LT (2017-03-02)

Baltoji knyga – Europos Komisijos dokumentas skirtas 2017 m. kovo 25 d. Romoje vyksiančiam ES aukščiausiojo lygio susitikimui. Per jį ES aptars pastarųjų 60 metų laimėjimus ir 27 valstybių narių Sąjungos ateitį. Baltąja knyga pradedamas procesas, per kurį šalys apsispręs, kokia turi būti būsima Europos Sąjunga. Kviesdama svarstyti kartu, Europos Komisija drauge su Europos Parlamentu ir suinteresuotomis valstybėmis narėmis rengs daug diskusijų dėl Europos ateities įvairiuose miestuos ir regionuose.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Svarbiausias metų Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos susirinkimas

Šiauliai (2017-03-02)

Kalendorinio pavasario pirmąją dieną į ataskaitinį Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos (ŠKŪS) susirinkimą susirinkę nariai patvirtino 2016 m. finansinę ir veiklos ataskaitas, nesikeičiančius stojamąjį ir nario mokesčius. ŠKŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius apžvelgė praėjusių metų ir ateinančių metų žemės ūkio bei kaimo politikos aktualijas. Susirinkusieji išklausė Šiaulių rajono Žemės ūkio skyriaus vedėjos Emilijos Rimeikienės detalią ataskaitą apie rajono ūkių skaičiaus mažėjimą ir ūkių dydžių kaitą stambėjimo kryptimi, apie kaimą slegiančias problemas ir pasidžiaugė dėl pasiektų gerų gamybinių ir gyvenimo kokybės kaime gerinimo pasiektų rezultatų. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį