Apie mokesčius mokančius ūkininkus

Augantys pinigeliai

2017-03-21

Kai prieš dvidešimt septynerius metus kūrėsi mūsų pirmieji ūkininkai ant pliko lauko, jie buvo niekam nereikalingi. Tuo laiku savo ranką mūsų ūkininkams tiesė Skandinavijos ūkininkai, pasiūlydami savo padėvėtą techniką ir pagalbą. Kai Lietuvą 2000-2006 m. laikotarpiu pasiekė pirmoji Europos Sąjungos SAPARD parama (specialioji žemės ūkio ir kaimo plėtros pasirengimo narystei Europos Sąjungoje parama) reikėjo ieškoti ūkininkų, kurie ją paimtų. Paskolų duoti ūkininkams bankai labai nenorėjo, nes kas tas žemės ūkis buvo? Praktiškai niekas. Kas buvo žemė? Praktiškai niekas, tik juodu darbu kvepiantis arimas. Kai atėjo 2007-2013 m., 2014-2020 m. Kaimo plėtros parama, su ja ne tik sustiprėjo dalis ūkių, bet jos dėka sustiprėjo ne vienas su žemės ūkiu susijęs verslas. Šiandien bankai varžosi dėl bet kokio prakutusio ūkininko dėmesio, bet per tuos 27 metus prakuto pagrinde tik tie, kurie nuolat rizikavo. Deja, ne visi išliko žemės ūkio versle. Dėl įvairių šį sektorių krėtusių krizių ir nuolat kintančios žemės ūkio politikos liko tik ištvermingiausi. Tad apie juos ir kalbėkime.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį