Jonavos rajono sąjungos nariai turi būti aktyvūs

Jonavos ukininkai

(2017-03-23)

Kovo pradžioje įvykusiame Jonavos rajono ūkininkų sąjungos ataskaitiniame susirinkime patvirtinta pirmininko praeitų metų veiklos ataskaita, revizijos ataskaita, peržvelgti įvykę susitikimai ir renginiai, gražiai pasveikinti organizacijos nariai, atšventę jubiliejinius gimtadienius. Tuo pačiu peržiūrėtas narių sąrašas, pašalinti trys nario mokesčio nemokantys nariai. Per metus į organizacijos veiklą įsijungė 9 nauji ūkininkai. Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Tiesa apie žemdirbių indėlį turi atsispindėti politikoje

Korko deklaracija

(2017-03-23)

Pernai, rugsėjo mėnesį Airijoje, Korko mieste priimta deklaracija „Geresnis gyvenimas kaimo vietovėse“ bus vienas svarbiausių dokumentų, į kurį bus atsižvelgiama formuojant BŽŪP po 2020 m. ES Komisaras Ph.Hoganas teigia, kad deklaracijoje yra aiškiai žodžiais išreikštos mintys, kurias žmonės jau metų metus nešiojo savo galvose: sprendžiant mūsų laikmečiui kylančius iššūkius, žemės ūkio ir kaimo bendruomenės yra ne problema, o dalis iškeltų uždavinių sprendimo. Todėl ši tiesa turi būti atspindėta ES politikose.
Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį