Ūkininkų diskusijos aktualiais klausimais

IMG_0867

(2017-03-27)

Kovo 24 d. LŽŪKT Agroakademijos salėje (Kėdainių r.) gausiai susirinkę ūkininkai ir svečiai išplėstiniame Lietuvos ūkininkų sąjungos posėdyje itin daug diskutavo ūkininkų mokamų mokesčių tema, dėl KPP priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo 2017 metais taisyklių nuostatų, Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m., dėl šiukšlių surinkimo mokesčio savivaldybėse nuo šių metų itin didelio pabrangimo. Kalbėta apie organizacijos narių mokestį ir pasiūlymus jį didinti.

Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį