EK pasiūlyta išorinės konvergencijos formulė netenkina LŪS

Tassos

(2018-06-18)

Siekdama geriau supažindinti Lietuvos suinteresuotąsias šalis – ūkininkus, mokslininkus, pramonės ir verslo atstovus, sprendimų priėmėjus, politikus – su Europos Komisijos pasiūlymu dėl bendros žemės ūkio politikos po 2020 m., Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje š.m. birželio 14 d. surengė diskusiją su ilgamečiu ES žemės ūkio politikos pasiūlymų kūrėju ES Komisijoje Tassos Haniočiu. Renginyje dalyvavęs LŪS pirmininkas Jonas Talmantas teigė, jog, nors Komisijos pasiūlymai apima labai daug ateities klausimų, diskusijos iš esmės sukosi apie vieną skaudžiausių mūsų žemdirbiams temų – Lietuvos žemdirbių konkurencingumą menkinantį tiesioginių išmokų paskirstymą ir po 2020 metų.
Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį