Netekome Prezidiumo nario Vytauto Rakicko

Rakickas_1_0382

(2020-12-12)

Po sunkios ligos į Amžinybę išėjo ilgametis LŪS prezidiumo narys, buvęs LŪS vicepirmininkas, ne vieną kadenciją vadovavęs Telšių rajono ūkininkų sąjungai Vytautas Rakickas.

Netekome vienos iš išskirtinių dešimties asmenybių, savo idėjomis ir darbais ženkliai prisidėjusių prie LŪS veiklos per atkurtosios LŪS darbo trisdešimtmetį. 2019 m. liepos mėnesį, minint LŪS įkūrimo 100-mečio ir atkūrimo 30-mečio jubiliejus, Vytautui buvo įteiktas Lietuvos ūkininkų sąjungos šimtmečio ordinas už svarų indėlį organizacijoje.

Būdamas aktyvus Vytautas padarė labai daug vienydamas ir telkdamas ūkininkus, gindamas jų interesus ir būdamas ištikimas savo įsitikinimams. Ir nors kilęs ne iš Žemaitijos, jis savo energiją atidavė jos žmonėms, buvo tikras kovotojas kaip užsispyręs žemaitis – visada eidavo iki galo. Daugelis Vytautą prisimename kaip paslaugų ir aktyvų narį, kartais impulsyvų, bet visada einantį į kompromisus.

LŪS narių vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, draugams, bendražygiams.

Velionis bus pašarvotas gruodžio 12 d. 18 val. Telšių Gedulo namuose (Sinagogos g. 3, Telšiai). Laidojamas bus antradienį, gruodžio  15 d., gimtinėje Joniškio rajone.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį