Upelių grąžinimas į senvages

Virciuvis

(2021-05-28)

Nuo praeitos savaitės Pakruojo rajono gyventojai, kurie turi žemės sklypų prie upelių Ramytė, Plonė, Beržtalis, Virčiuvis, Pala, Ežerėlė ir Maučiuvis, sulaukė svečių. Juos lanko projekto „Sidabros ir kitų upių ruožų renatūralizavimas“ UAB „Inžinerinis projektavimas“ projektuotojas. Apsilankymo tikslas – gauti sutikimą, kad galėtų per prie upelio turimą sklypą pasiekti jo krantą. Savininkai prašomi pasirašyti sutartis, kuriose rašoma, kad baigus darbus laikinieji privažiavimai bus sutvarkyti išlyginant visus galimai atsiradusius dirvos paviršiaus pažeidimus. Pakalbintas LŪS Pakruojo skyriaus pirmininkas Albinas Navickas išdėstė savo ir rajono ūkininkų sąjungos narių nuomonę šiuo klausimu. Numatyta apie upelių renatūralizavimą kalbėti ir birželio 1-ą dieną vyksiančiame nuotoliniame išplėstiniame LŪS prezidiumo posėdyje.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį