- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Akmenės rajono konkurso „Metų ūkis 2016″ laimėtojai pagerbti žemdirbių šventėje

akmenes_metu_ukis_2016

(2016-11-08)

Lapkričio 4 d. popietę į žemdirbių pagerbimo šventę susirinko daugiau kaip pusantro šimto Akmenės rajono ūkininkų su šeimomis. Šiais metais geriausiais Akmenės rajono ūkininkais pripažinti: Zita ir Vilijus Vaišvylai (I vieta), Audronė ir Andrius bei Jūratė ir Mindaugas Šiurkai (II vieta), Salomėja ir Davidas Jankauskai (III vieta). 

Ūkininkai Zita ir Vilijus Vaišvylai plėtoja prekinį augalininkystės ūkį: augina kviečius, žirnius, pupas, rapsus. Ūkyje dirba moderni technika, įrengti grūdų sandėliai ir džiovykla. Pasak rajono LŪS skyriaus  pirmininkės Gražinos Gauronskienės, šie ūkininkai sugeba savo ūkiui pritaikyti ir įsisavinti visa, kas pažangiausia, aktyviai dalyvauja organizuojamose seminaruose ir ūkininkų renginiuose, taip pat Sablauskių bendruomenės veikloje, yra draugiški ir žingeidūs.

Broliai Šiurkai su šeimomis bendrai ūkininakudami taip pat užsiima augalininkyste. Modernizuotas ūkis stabilus ir perspektyvus. Ūkyje taikomos pažangiausios javų auginimo technologijos, gaunami aukštos kokybės kviečių, kvietrugių, žirnių, pupų ir rapsų derliai. Šeimos darbščios, aktyviai dalyvaujančios ir remiančios Papilės seniūnijos renginius. Šiurkai yra labai gerbiami kaimynų ir ūkininkų tarpe, vertinami už darbštumą, draugiškumą ir nuoširdumą.

Jankauskų šeima irgi vysto 300 ha augalininkystės ūkį, didelį dėmesį skiria aplinkosaugai, švarių ir sveikų žemės ūkio produktų gamybai. Davidas aktyvus ekologinio ūkininkavimo entuziastas, propaguotojas. Davido ekologinis ūkis užima 50 proc. dirbamos žemės. Ekologiniame ūkyje didžiausią dalį plotų užima javai ir žirniai. Salomėjos ir Davido šeima jauna, darbšti, visur suspėjanti dalyvauti ir gerai tvarkytis savo ūkyje.

Renginyje netrūko sveikinimų, linkėjimų žemdirbiams už jų triūsą ir pasiektus rezultatus. Metai iš tiesų buvo sunkūs, bet ūkininkai tiki savo ateitimi ir LŪS pirminnkas Jonas Talmantas jiems linkėjo kuo geriausios sveikatos ir sėkmės. Jis taip pat įteikė padėką Ventos seniūnijos ūkininkui Stanislovui Bačiuliui, kuris daug metų aktyviai dalyvauja LŪS Akmenės skyriaus veikloje ir yra pirmininkės dešinioji ranka.  

LŪS informacija

Save

Save

Save

Save

Save

Save


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/4777/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos