Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo saugikliai nėra Ūkininkų sąjungos pramanas

Pastaruoju laiku tarp politikų ir žemės pardavimo sutartis registruojančių notarų pasigirsta vis daugiau nuomonių, kad, neva, Lietuvos ūkininkų sąjungos dėka priimti tokie žemės ūkio paskirties žemės saugikliai, kurie yra nepalankūs patiems ūkininkams. Norime patikinti, jog tai – netiesa.

Kai š.m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje ypatingos skubos tvarka buvo svarstomas Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymo projektas (toliau – Projektas), kuriame buvo sujungti net trys projektų variantai, vienintelės Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovai per patį darbymetį – sėją dalyvavo šiame svarstyme ir prieš tai kreipėsi raštu į visus Seimo narius, kad šie nebalsuotų už šio įstatymo Projektą, kaip visiškai neatitinkantį ūkininkų lūkesčių. Deja, įstatymo Projektas su keliais pakeitimais Seimo narių daugumos balsavimu buvo priimtas. Tokiu būdu LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas Nr. IX-1314 (toliau – Įstatymas) įsigaliojo nuo gegužės 1 d., jį pasirašius Lietuvos Respublikos Prezidentei.

Daugiau nei aštuonerius metus Lietuvos politikus raginome kuo greičiau priimti žemės ūkio paskirties žemės pardavimo saugiklių įstatymą ir daug tikėjomės, kai pagaliau 2013 m. realiai buvo imtasi ruošti įstatymo projektą. Aktyviai teikėme savo pastabas ir pasiūlymus LR Seimo Kaimo reikalų komitetui ir Žemės ūkio ministerijai, dalyvavome Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdžiuose svarstant visus pasiūlytus įstatymo projektus ir jų pakeitimų variantus. Galiausiai pamatėme, kad siūlomame ypatingos skubos tvarka priimti įstatymo Projekte praktiškai nebeliko saugiklių. Mūsų siūlomos nuostatos, galinčios apsaugoti mūsų žemdirbius nuo vietinių ir užsienio žemės supirkinėtojų liko neįtrauktos. Įvairų valdžios institucijų teisės departamentų specialistų teigimu, mūsų pasiūlymai dėl nustatyto minimalaus gyvenimo Lietuvoje laikotarpio, dėl lietuvių kalbos mokėjimo, dėl galimybės žemę pirkti toje savivaldybėje, kur gyveni arba besiribojančioje, prieštarauja ES teisės normoms. Tačiau mums niekas neatsakė, kodėl panašios nuostatos šiuo metu vis dar yra taikomos kitose ES šalyse.

Taigi, priėmus įstatymą pamatėme, kad jis yra tik ypatingai apsunkinantis žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo galimybes, tačiau jis neatitinka mūsų siekių: kad žemės negalėtų įsigyti tas, kuris jos net neketina dirbti, kad prekyba žeme nevyktų bet kuriame Lietuvos kampelyje, nepriklausomai, kur asmuo vykdo savo ūkinę veiklą, kad jos negalėtų taip paprastai įsigyti užsienio piliečiai, kad įsigyjamos žemės plotas nebūtų daugiau kaip 500 ha tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, nepriklausomai nuo vykdomos ūkinės veiklos.

Kai kurių žemės pirkimo niuansų net nenumatėme, kol praktiškai ūkininkai nesusidūrė su žemės pirkimo sutarčių sudarymu. Todėl iš karto po Įstatymo priėmimo pradėtoms rengti Įstatymo pataisoms vėl teikėme savo pastabas ir pasiūlymus. Deja, matome, kad į juos ir vėl neatsižvelgiama. Kažkodėl labiau reikalinga į žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo peripetijas įtraukti savivaldybių komisijas ir keitimą, „kad šio straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija įsitikina, kad sudarius žemės ūkio paskirties žemės perleidimo sandorį, bus tenkinama bent viena šių sąlygų, t. y. didinamas visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumas, ūkio perspektyvumas ir struktūra, skatinamas maisto grandinės organizavimas ir rizikos valdymas žemės ūkyje, atkuriamos, išsaugomos ar pagerinamos nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančios ekosistemos, skatinama socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas ir ekonominė plėtra kaimo vietovėje“. Mes šių pasiūlymų neteikėme ir jiems visada prieštaravome, bet politikams, tikriausiai, šie žodžiai skamba labai gražiai, nors čia tik lozungai.

Šiuo klausimu dar būtinai su savo nariais ir svečiais kalbėsime LŪS metinio suvažiavimo, kuris vyks š.m. birželio 20 d. Kėdainių r., Akademijoje, metu.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį