Anketa dėl vilkų sumedžiojimo

(2018-08-06)

Kasmet ūkininkai nukenčia nuo vilkų daromos žalos, ypač šiltuoju metų laiku. Gamtos tyrimų centro laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas doc., dr. habil. Linas Balčiauskas dar pavasarį išplatino anketą ūkininkams, gyvulių augintojams, siekiant tinkamai atstovauti jų nuomonę „Vilko populiacijos apsaugos plano“ korekcijoje.

Esminis momentas, turėsiantis ryšį su sumedžiojimo limito nustatymu, bus susijęs su rūšiai palankios būklės įvertinimu. Numatomas perėjimas nuo populiacijos dydžio (buvo – 250 individų Lietuvoje) į šeimų skaičių. Šeima – ne mažiau kaip keturi registruoti vilko individai, tarp kurių yra jauniklių. Perskaičiuojant į populiacijos dydį, šeima galėtų būti prilyginama 8–10 vilkų. Pasak L. Balčiausko, nors anketos pildytojai tikriausiai norėtų likti anonimais, tačiau anoniminė apklausa gali būti kritikuojama ir į jos rezultatus tinkamai neatsižvelgiama. Todėl garantuojam absoliutų asmeninių duomenų saugumą ir nenaudojimą niekur, bei neteikimą jokioms trečiosioms šalims. Kad nuomonė būtų reprezentatyvi, reikalingi gerokai daugiau atsakymų nei jų sulaukta iki šiol. Prašome užpildyti anketą anketa ukininkams ir ją siųsti: el. paštu linasbal@ekoi.lt arba lus@lus.lt, arba adresu GTC, Akademijos 2, 08412 Vilnius.

Iš anksto dėkojame!

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį