- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Antrasis paraiškų rinkimo etapas jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

20130912_185109(2015-10-27)

Nuo lapkričio 16 iki gruodžio 18 dienos vyks antrasis paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 mln. eurų Europos Sąjungos ir valstybės paramos.

Pirmasis paraiškų rinkimo etapas sulaukė labai didelio jaunųjų ūkininkų susidomėjimo, todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį į svarbiausius paramos gavėjams keliamus reikalavimus paramai gauti, paraiškų vertinimo kriterijus, įgyvendinimo taisyklių pakeitimus. Pakeisti projektų atrankos kriterijai Projektai paramai gauti bus atrenkami taikant balus už atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams. Antram paraiškų rinkimo etapui buvo pakeistos KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės. Pažymėtina, kad keitėsi projektų atrankos kriterijai, už kuriuos suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Pakeistas ir privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmetama.
Verslo planą privalu pradėti įgyvendinti per 9 mėnesius Pretenduojantis gauti paramą jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti verslo planą, kuriame nurodoma esamos žemės ūkio valdos situacijos analizė, veiklos plėtros tikslai, etapai ir apimtys, planuojamos įgyvendinti veiklos (investicijos), kvalifikacijos kėlimo planas. Pareiškėjas verslo plane turi nusimatyti, per kiek metų planuoja įgyvendinti verslo planą ir įsipareigoja, kad jį įgyvendinti pradės per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Pradėdamas įgyvendinti verslo planą paramos gavėjas privalo raštu apie tai informuoti NMA. Paraišką paramai galima teikti per ŽŪMIS Pretenduojantieji gauti paramą jaunieji ūkininkai paraiškas ir papildomus dokumentus galės pateikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt. Taip jie sutaupys daug laiko, o paraišką galima užpildyti paprasčiau, nes sistema dalį paraiškos duomenų užpildo automatiškai, informuoja apie klaidingai pateiktą informaciją. Paramos paraiškas iš pareiškėjų taip pat priims ir registruos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai.

Daugiau informacijos: www.zum.lrv.lt, www.nma.lt


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/antrasis-paraisku-rinkimo-etapas-jaunuju-ukininku-isikurimui/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos