- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Artimiausi COPA-COGECA, GEOPA-COPA ir užsienio kolegų organizuojami renginiai 2017 m. birželio mėnesį

(2017-06-01)

Birželio mėn. 8 – 9 d. Briuselyje planuojami COPA-COGECA darbo grupės „Aplinkosauga“  ir ES Komisijos pilietinio dialogo grupės „Aplinkosauga ir klimato kaita“ posėdžiai bei COPA-COGECA organizuojamas seminaras „Kaip integruoti tvaraus vystimosi tikslus ir klimato kaitos klausimus į ateities BŽŪP“.

Birželio mėn. 15 – 16 d. Briuselyje organizuojami COPA ir COGECA prezidiumų posėdžiai.

Birželio mėn. 22 d. BriuselyjeorganizuojamasCOPA ir COGECA seminaras „BŽŪP po 2020 m.: iššūkiai rinkų valdymo procesuose“. Seminare ketina dalyvauti Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas Ignas Jankauskas.

Birželio mėn. 29 – 30 d. Briuselyje planuojami COPA-COGECA darbo grupių „Kokybė“ bei „Vartojimo skatinimas“ ir ES Komisijos pilietinio dialogo grupės „Žemės ūkio produktų kokybė ir reklama“ posėdžiai.


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/artimiausi-copa-cogeca-geopa-copa-ir-uzsienio-kolegu-organizuojami-renginiai-2017-m-birzelio-menesi/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos