Ataskaitinis susirinkimas Kupiškyje

Kupiškyje

(2017-02-23)

Š.m. vasario 22 d. Kupiškio savivaldybėje vyko LŪS Kupiškio skyriaus ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 2/3 narių (t.y. 66 iš 97 mokančių nario mokestį), savivaldybės žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjas Saulius Kareiva, Lietuvos ūkininkų sąjungos administracijos darbuotojos Eglė Mačytė ir Jovita Motiejūnienė, žurnalistai. Skyriaus pirmininkas Zigmantas Aleksandravičius pristatė veiklos ataskaitą, revizorė Danutė Juškevičienė gautų ir panaudotų lėšų ataskaitą. Susirinkimo metu buvo patvirtinta naujos sudėties 15 asmenų Taryba, slaptu balsavimu beveik vieningai antrai kadencijai perrinktas pirmininku Z. Aleksandravičius (63 balsai už). Taip pat buvo patvirtinti naujos redakcijos įstatai, nario mokesčio, stojamojo mokesčio dydžiai ir minimalus narystės mokestis. LŪS veiklą ir aktualijas pristatė Lietuvos ūkininkų sąjungos administracijos darbuotojos. Susirinkusieji daugiausiai priekaištų turėjo rajono valdžiai dėl ūkininkų problemų ignoravimo ir piktinosi komunalinių atliekų patvirtintais įkainiais, dėl kurių naujai išrinkta LŪS Kupiškio skyriaus taryba įpareigota tartis su savivaldybe.

Apie renginį rašo ir “ Kupiškėnų mintys„.

Parengė LŪS administracija

Kupiškyje 1

Kupiškyje 2

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį