Ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas Jurbarke

R.Jovarauskas

(2017-05-29)

Gegužės 25 d. vyko visuotinis Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos susirinkimas. Jo metu Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Jovarauskas pristatė veiklos ataskaitą, nariai svarstė siūlymą padidinti nario mokestį ir samdyti administratorių, kuris bent porą valandų per dieną tvarkytų organizacijos dokumentus ir palaikytų ryšius su ūkininkais bei reikalingomis institucijomis.  Nors diskusijos apie didesnį nario mokestį kilo nemažos, dauguma ūkininkų pritarė, kad organizaciją būtina stiprinti ir nutarta mokestį pakelti iki vieno euro už hektarą.

Susirinkime dalyvavęs LŪS pirmininkas Jonas Talmantas aiškino rajono ūkininkams, kad be savo Ūkininkų sąjungos „mokėtume 15 proc. pelno ir daug kitokių mokesčių. Patys matote, kad vos pasikeičia valdžia, tuoj pradedama kalbėti apie elektros galios mokestį. Vien dėl to, kad jo nemokame, mūsų kišenėse lieka 17 mln. Eur“.

Ūkininkų suėjime dalyvavo Europos Parlamento narys B. Ropė bei LR Žemės ūkio ministrą B.Markauską susirinkime pavadavęs Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius .

Plačiau apie renginį skaitykite www.ukininkopatarejas.lt

Nuotrauka E.Giedraičio

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį