Būsiu pirmininku, bet su sąlyga

Rimantas Kubiliūnas  (2016-04-13)

Š.m. kovo 3 d. Jonavoje vykusiame Jonavos rajono ūkininkų sąjungos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime organizacijos nariams teko nelengva užduotis – nuspręsti kuo pakeisti iki šiol pirmininko pareigas tris metus ėjusį Rimantą Kubiliūną, kuris pasiprašė atleidžiamas nuo pareigų dėl didelio užimtumo ūkyje. Svarstymuose paaiškėjo, kad ilgame pasiūlytų kandidatų sąraše neatsirado nei vieno galinčio ir sutinkančio užimti atsilaisvinusį vadovaujamąjį postą.

Po ilgų diskusijų ir įkalbinėjimų R.Kubiliūnas sutiko pasilikti dar vienai kadencijai iškeldamas tam tikras sąlygas: kad prieš sekančius rinkimus po trejų metų būtų iš anksto numatyti realūs kandidatai vadovo pareigoms ir, kad artimiausiu metu visi skolininkai sumokėtų jiems priklausantį nario mokestį. Ties antrosios iškeltos sąlygos įgyvendinimu turės pasidarbuoti naujai patvirtinta Jonavos rajono ūkininkų sąjungos taryba, sudaryta iš seniūnijų atstovų. Iš jos pirmininkas R.Kubiliūnas tikisi didesnio aktyvumo ir didesnės atsakomybės. Susirinkimo nariai taip pat išrinko pirmininko pavaduotojus: Mindaugą Skorupską ir Ričardą Žebrauską.
Be karštų diskusijų dėl pirmininko, susirinkime patvirtinta pirmininko 2015 m. veiklos ataskaita, peržvelgti įvykę susitikimai ir renginiai, aptartos žemės ūkio sektoriaus aktualijos, gražiai pasveikinti sąjungos nariai atšventę jubiliejinius gimtadienius. Reikia paminėti, kad Jonavos ūkininkų sąjunga puoselėja gražias tradicijas pagerbiant savo narius ir organizuojant renginius. Vienas originaliausių iš jų vadinamoji Lauko diena, kuomet lankomasi vienos pasirinktos seniūnijos ūkininkų ūkiuose, žvalgomasi kaimynų laukuose, dalijamasi derliaus puoselėjimo patirtimi, įžvalgomis, džiaugiamasi pasiektais rezultatais, diskutuojama aktualiomis temomis ir, be abejo, mėgaujantis svečius priimančios seniūnijos parengta prisistatomąja kultūrine programa. Ilgai puoselėjamos bendravimo tradicijos, pasak anksčiau buvusio Jonavos ūkininkų sąjungos pirmininko Gintaro Stašionio, yra būtent tas siūlas, kuris suriša žmones, suburia juos ir vienija bendrai veiklai bei sumanymams.
Šiuo metu Jonavos rajono ūkininkų sąjunga vienija 102 narius. Narių skaičius kasmet didėja. 2016 m. balandžio 1 d. duomenimis, rajone buvo registruoti 1205 ūkininkų ūkiai, kurių vidutinis dydis 6,97 ha. Jų naudojamas žemės ūkio paskirties žemės plotas – 7221,31 ha. Rajone vyrauja ūkiai iki 10 ha.

Apie ūkininkų susirinkimą Jonavos rajone taip pat skaitykite Jonavos rajono laikraštyje.

Parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį