COPA-COGECA prezidiumo posėdyje nuotolinis susitikimas su Komisaru

prezidium 1

(2020-04-23)

Š.m. balandžio 22 d. vykusiame pirmajame nuotoliniame Copa-Cogeca prezidiumo posėdyje – susitikimas su ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisaru Janusz Wojciechowski. Komisaras trumpai peržvelgė anksčiau Komisijos patvirtintą pagalbos žemės ūkiui paketą, skirtą sušvelninti COVID-19 karantino padarinius žemės ūkiui, apibendrintai užsiminė apie papildomą pagalbos priemonių paketą, skirtą apsaugoti labiausiai nukentėjusius sektorius.

Lietuvos Žemės ūkio ministerija jau anksčiau kreipėsi į EK, kad būtų aktyvuota viena iš žemės ūkio rinkos apsaugos priemonių, t. y. privatus lieso pieno miltelių, sviesto, įvairių sūrių saugojimas bei atitinkama priemonė būtų sukurta paukštienos sektoriui. Komisaras patvirtino, jog Europos Komisija apsisprendė aktyvuoti privatų pieno produktų (nugriebto pieno miltelių, sviesto, sūrio) ir mėsos produktų (jautienos, avienos ir ožkienos) saugojimą ir skirs įmonėms atitinkamą paramą. Pieno ir mėsos perdirbėjai turės galimybes ir laiko perorientuoti gamybą, keisti eksporto kryptis ir logistikos srautus. Tiesa, dėl papildomo priemonių paketo Europos Komisija artimiausiu metu dar konsultuosis su valstybėmis narėmis ir siekia, kad viskas būtų teisiškai patvirtinta jau balandžio mėnesio pabaigoje.

Tarp anksčiau patvirtintų priemonių viena skirta padidinti grynųjų pinigų ūkininkams srautą. Europos Komisija padidino tiesioginių išmokų avansus nuo 50  iki 70 proc. ir kaimo plėtros išmokas nuo 75  iki 85 proc. Išmokos ūkininkams bus pradedamos mokėti nuo šių metų spalio vidurio ir jas valstybės narės galės mokėti dar prieš užbaigdamos visas patikras vietoje. Pagal kitą priemonę nuo 5  iki 3 proc. sumažinta atitikties reikalavimams patikrų vietoje skaičius. Pagal priimtą Laikinąją valstybės pagalbos sistemą ūkininkams dabar gali būti skiriama maksimali 100 000 EUR pagalba vienam ūkiui. Šią sumą galima papildyti de minimis pagalba – tam tikra nacionaline parama žemės ūkio sektoriui, kuri gali būti teikiama be išankstinio Komisijos pritarimo. Neseniai šios pagalbos viršutinė riba buvo padidinta iki 20 000 EUR (ir iki 25 000 EUR konkrečiais atvejais). Tai reiškia, kad bendra nacionalinė parama, kuri gali būti skiriama vienam ūkiui, pagal laikinąją sistemą sudaro 120 000 EUR (arba 125 000 EUR).

Pasak prezidiumo posėdyje dalyvavusios LŪS tarptautinių ryšių koordinatorės Jovitos Motiejūnienės, ES šalių ūkininkai informavo Komisarą apie kylančias problemas dėl sutrūkinėjusių maisto produktų tiekimo grandinių staiga sustabdžius viešo maitinimo įmonių darbą ir dėl sustojusio eksporto, dėl atsiradusios produktų perprodukcijos šalių vidaus rinkose, dėl pieno ir mėsos produktų supirkimo kainų kritimo, dėl sezoninių darbuotojų trūkumo daržovių sektoriuje, gėlių ir sodinukų ūkių nuostolių. Išsakytas ir nerimas dėl pavasario sausros. Sausra užklupo ne tik pietines ES šalis, bet ir Vidurio Europą. Ji matoma ir Lietuvos ūkininkų laukuose.

Europos ūkininkų organizacijos prašo Komisijos įrankių rinkos valdymui, taip pat tų, kurie leistų laiku reaguoti ne tik į epidemijos, bet ir į gamtos keliamus iššūkius. Akivaizdu, kad sektoriui reikalingi „švieži“ pinigai, nes dabar esančių žemės ūkio fondų ir jų likučių nebeužtenka suvaldyti sektoriuje kylančias krizes. Ūkininkai laukia pereinamojo laikotarpio BŽŪP nuostatų, kurių prašo nekeisti ir ragina valdančiąsias institucijas atsakingai pasižiūrėti į žemės ūkio bei maisto sektoriaus svarbą derybose dėl Daugiametės finansinės perspektyvos. Norint turėti konkurencingą ES žemės ūkį, reikalingas deramas BŽŪP biudžetas, leidžiantis garantuoti ūkininkų veiklos stabilumą ir nenutrūkstamą saugaus maisto tiekimą vartotojams. COPA-COGECA valstybių narių žemės ūkio ministrams yra išsiuntusi laišką, kuriame ragina ministrus tvirtai ginti žemės ūkio sektoriaus interesus sudarinėjant pagalbos ekonomikos atsigavimui planą ir formuojant BŽŪP biudžetą, kad šis nebūtų karpomas.

***

Tą pačią dieną nuotoliniu būdu susijungę į posėdį COPA-COGECA darbo grupės “Gyvūnų gerovė ir sveikatingumas” nariai pasidalino informacija ir apžvelgė esamą situaciją šalyse-narėse gyvūnų gerovės ir sveikatingumo klausimais bei išbandė nuotolinio susirinkimo galimybes. Posėdyje dalyvavo LŪS ekspertė Vytautė Matusevičienė. Po trijų savaičių grupė susijungs vėl jau iškeltų konkrečių klausimų gvildenimui.

gyvunu geroves posedis bal 22 d.

Parengta pagal LŪS ekspertų pateiktą informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį