COPA-COGECA ragina Komisiją pratęsti vaisių ir daržovių sektoriaus rėmimo tvarką ir po 2013 m.

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1 Praėjusią savaitę COPA-COGECA išsiuntė laišką ES Žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarui Dacian Ciolos su raginimu po 2013 metų palikti dabar tebegaliojančią vaisių ir daržovių sektoriaus rėmimo sistemą, paremtą Gamintojų organizacijų (GO) pagrindu. COPA-COGECA taip pat pateikė siūlymus kaip būtų galima pagerinti veikiančią schemą ir ragino Komisiją įtraukti juos savo pasiūlymus.

COPA-COGECA laiške tvirtinama, jog ES Komisijos pernai vykdyta viešoji apklausa ir konsultacijos įrodė, kad vaisių ir daržovių rėmimo sistema pasiteisino ir turi būti tęsiama po 2013 m. Vaisių ir daržovių GO kaip kooperatyvai leido savo nariams (gamintojams) modernizuoti ūkius, pagerinti savo produkcijos kokybę, prisidėti prie aplinkos apsaugos, pagerinti darbuotojų darbo sąlygas. Daržovių augintojai priklausę GO lengviau išgyveno sektorių užklupusias krizes, nei pavieniui dirbantys.

Vaisių ir daržovių rėmimo sistema paremta ES parama, kuri skiriama GO proporcingai nuo GO parduotos produkcijos vertės. Vaisių ir daržovių sektorius ypatingai svarbus ES ekonomikai, užtikrinantis jos augimą ir užimtumą kaimo vietovėse. Todėl COPA-COGECA siūlo palikti gamintojų organizacijų dabartinį apibrėžimą, pripažinimo kriterijus ir statusą. Tuo pačiu prašoma palikti paramą GO ir jų veiklos programoms pirmajame ramstyje pagal dabar galiojančius principus, nenustatant ES biudžeto lubų. Tik tokiu būdu galima būtų užtikrinti maisto grandinės efektyvumą.

Laiško turinį suformulavo š.m. kovo 13-14 d. posėdžiavusios COPA-COGECA darbo grupės „Vaisiai ir daržovės“ nariai. Lietuvai jame atstovavo Lietuvos daržovių augintojų asociacijos direktorė Zofija Cironkienė. Praėjusią savaitę susirinkęs COPA-COGECA prezidiumas pritarė daržovių augintojų išdėstytai nuomonei.

COPA-COGECA „Vaisių ir daržovių“ darbo grupės posėdžio, vykusio kovo 14-15 d. Briuselyje, ataskaitą rasite čia:

  

Straipsnį pagal COPA-COGECA organizacijų informaciją ir dalyvių ataskaitą parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį