- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Darbai žemės ūkio sektoriuje priskiriami didelės rizikos kategorijai

Machinery01  (2015-06-19)

Kartu su Valstybine darbo inspekcija LŪS primena apie žemės ūkio darbų pavojingumą ir ūkininko-darbdavio pareigą įsitikinti, ar darbuotojai moka dirbti saugiai. Pavojai kyla ir pačiam ūkininkui, jo vaikams, šeimos nariams, ūkyje besilankantiems svečiams, jei netinkamai organizuojami ūkio darbai, nesilaikoma saugaus darbo taisyklių. 

Nelaimių dažnumas žemės ūkyje viršijo šalies vidutinį. Pernai mirtinų nelaimingų atsitikimų dažnumas (jų skaičius 100 tūkst. darbuotojų) žemės ūkio sektoriuje viršijo vidutinį šalies rodiklį 6,4 karto, sunkių – 6,6 karto. Šiemet čia jau žuvo vienas žmogus, dar du – sunkiai sužaloti. Todėl nelaukiant daugiau aukų, būtina prisiminti, kad darbai šiame sektoriuje priskiriami didelės rizikos kategorijai. Pavojingiausi – mechanizatorių, sandėliavimo (pakrovimo bei iškrovimo), gyvulininkystės darbuotojų, statybos, remonto ir susiję darbai, kurie reikalauja atitinkamos kvalifikacijos, specialių darbų saugos žinių.

Mechanizatoriams nelaimės gresia, kai dirbama su netvarkinga technika, savavališkai nuimami apsauginiai įtaisai, taisant gedimus įrenginiai neišjungiami, mašina leidžiama naudotis pašaliniams asmenims.
Nereti žemės ūkyje darbai aukštyje, iš kur yra galimybė nukristi. Pernai beveik pusė šioje ekonominėje veikloje traumuotų darbuotojų sunkiai ir mirtinai susižalojo nukritę iš aukščio ar į gylį arba užkritus ant jų įvairiems daiktams (nukrito nuo dengiamo karvidės priestato stogo; iškrito iš priekabos joje tvarkydamas cukrinius runkelius; mirtinai sužalojo sandėlio teritorijoje atitrūkę ir nukritę grūdais užpildyti grūdų tiekimo vamzdžiai).
Pavojingas yra ir žemės ūkiui būdingas darbas su galvijais: pernai keliais atvejais darbuotojus sunkiai ar net mirtinai sužalojo pervaromi ar rišami galvijai.

Darbdaviai privalo įsitikinti, ar darbuotojai moka dirbti saugiai. Visais atvejais grėsmė sveikatai ir gyvybei kyla tuomet, kai darbuotojas atlieka darbus, kurių dirbti jis nemokytas; nekontroliuojama, ar vykdo būtinus saugaus darbo reikalavimus, kad jam neliktų galimybės rizikuoti akivaizdžiai pavojingomis situacijomis. „Skirdamas naują užduotį darbuotojui įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi įsitikinti, ar darbuotojas žino ir geba atlikti užduotį saugiai, informuoti apie profesinę riziką darbo vietoje“, – pabrėžia Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas.

Pusė mirtinų nelaimių – dėl neblaivumo. Tikimybė, kad nelaimė darbe įvyks padidėja keliolika kartų, jei darbuotojas yra neblaivus. Praėjusių metų pamokos tai vaizdžiai parodė: net pusė iš žemės ūkyje patyrusių mirtinas traumas buvo neblaivūs Taigi, dar sykį akcentuotina, kad įmonių, padalinių vadovų pareiga neblaivų darbuotoją nušalinti nuo darbo, o prevenciškai būtų veiksminga dirbančiuosius, ypač vairuojančius transporto priemones, tarp jų ir traktorius, kombainus, tikrinti dėl apsvaigimo.

Išsamiau apie nelaimingus atsitikimus darbe žemės ūkyje, jų priežastis – VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje Nelaimingi atsitikimai, savo žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais taip pat galima pagilinti apsilankius rubrikoje Metodinės rekomendacijos.

Žemės ūkis: pavojų kelia netvarkinga technika, darbai aukštyje, galvijai, darbuotojų neblaivumas

VDI informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/darbai-zemes-ukio-sektoriuje-priskiriami-dideles-rizikos-kategorijai/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos