Dėl LR ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 4, 8, ir 9 straipsnių pakeitimo

index Žemės ūkio ministerija pateikė visuomenei derinti projektą dėl LR ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 4, 8, ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo.

Projektų paketą galite surasti teisės aktų nuorodose Nr. 15-1345 „Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 4,8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas“ (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1010058)

Nr. 15-1346 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 4, 8 ir 9 straipsniais papildymo įstatymo pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui projektas“ (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1010066)

Prašome LŪS narius susipažinti ir teikti į šį teisės aktą savo pastabas el. paštu lus@lus.lt iki š.m. kovo 1 d.

Primename, kad 2014 m. spalio 23 d. vykusiame išplėstiniame LŪS prezidiumo posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl Ūkininko ūkio ir Valdų registro optimizavimo. Po posėdžio Žemės ūkio ministerijai išsiuntėme savo raštą su organizacijos nuomone (LŪS raštas ). Lietuvos ūkininkų sąjunga siūlė įstatymiškai sureguliuoti, jog jeigu vienus metus duomenys Ūkininkų ūkių registre nebuvo atnaujinti, tokius asmenis iš Ūkininkų registro išregistruoti automatiškai.

LŪS administracija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį