Dėl posėlio reikalavimo įgyvendinimo

IMG_4812

2021-08-18

Pareiškėjai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, privalo laikytis žalinimo reikalavimų. Vienas iš žalinimo reikalavimų yra ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) deklaravimas. Vienas iš būdų atitikti šį reikalavimą laiku deklaruoti posėlį. Rugpjūčio mėn. kontrastingi orai Lietuvos regionuose neleido laiku užbaigti javapjūtės ir laiku pasėti posėlį.

Pagal reikalavimus posėlis sėjamas liepos 1 d. – rugpjūčio 15 d., jis turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. LŪS yra sulaukusi LŪS skyrių prašymų, jog reikia kreiptis į ŽŪM su prašymu, jog dėl nepalankių gamtos sąlygų posėlio pasodinimo terminas būtų pratęstas. Dėl to klausimo galimo sprendimo konsultuotasi telefonu su ŽŪM ir NMA. Situacija yra tokia, kad rugpjūčio 17 d. duomenimis, ŽŪM iš NMA gavo informaciją, kad šiai dienai yra gauti tik 2 pareiškėjų raštai, susiję su posėliu ir blogomis oro sąlygomis. Taip pat buvo keletas skambučių iš pareiškėjų, besiteiraujančių, kaip jiems elgtis. Masinio kreipimosi nei ŽŪM, nei NMA nefiksuoja.

Pagal pasėlių deklaravimo taisykles, jeigu pareiškėjas turi laukų, kurie atitinka reikalavimus ir juose gali sėti posėlį, jis gali teikti prašymus keisti posėlio vietą, tačiau šie prašymai jau turėjo būti pateikti iki rugpjūčio 15 d., o per Lietuvą juos pateikė tik 2 pareiškėjai. 

Kitas būdas, kad sankcijos nebūtų taikomos – pasinaudoti galimybe dėl force majeure kaip numato Reglamento Nr. 1306/2013  2 straipsnio 2 dalis ir Tiesioginių išmokų taisyklių 86 punktas – pranešti apie tokias aplinkybes, bei kartu pateikti tai įrodančius dokumentus (šiuo atveju tai galėtų būti meteorologinė pažyma ir/arba savivaldybės pažyma, apie konkrečią situaciją lauke, bei papildomai pateikiamos nuotraukos „NMA Agro“ programėle).

Aplinkybė, kad valstybės mastu nėra paskelbta ekstremali situacija dėl nepalankių oro sąlygų nesudaro prielaidų visiems pareiškėjams dėl jų neįvykdytų įsipareigojimų iki rugpjūčio 15 d. pasėti posėlį taikyti force majeure aplinkybės visos Lietuvos teritorijos mastu. Situaciją keistų masinis kreipimasis į NMA su prašymais netaikyti sankcijų už laiku nepasėtą posėlį dėl nepalankių meteorologinių sąlygų. 

Patikros dėl posėlių bus vykdomos nuo rugsėjo 1d. iki spalio 15 dTik nustačius pažeidimus patikros metu bus taikomos sankcijos. Pranešti būtina iki patikros, tik tada galima tikėtis, kad bus atsižvelgta į susiklosčiusias aplinkybes ir netaikomos sankcijos už įsipareigojimų neįvykdymą. Kol pranešimų NMA yra gavusi tik 2 prašymus, negalime tikėtis jokių  ŽŪM veiksmų, nes jiems įvertinti reikalingas konkretus pagrindas, t.y. šiuo atveju būtų vertinami tie 2 NMA gauti pranešimai iki rugpjūčio 15 d. ir nauji pareiškėjų pranešimai iki rugsėjo 1 d. apie aplinkybes, dėl kurių neįvykdytas posėlio reikalavimas bei kartu pateikti tai įrodantys dokumentai (meteorologinė pažyma ir/arba savivaldybės pažyma, apie konkrečią situaciją lauke, bei papildomai pateikiamos nuotraukos „NMA Agro“ programėle).

LŪS gali kreiptis dėl konkrečių LŪS narių grupės, bet tam turi būti pagrindas, kad nariai apie tai pranešė kontroliuojančiai institucijai ir neįvykdė savo prisiimtų įsipareigojimų dėl jų vietovėje buvusių nepalankių gamtinių sąlygų. Todėl labai raginame kuo skubiau informuoti savo narius, kad tie, kurie nespėjo iki rugpjūčio 15 d. pasėti posėlį ir apie tai nepranešė NMA, norėdami išvengti tiesioginių išmokų sankcijų pritaikymo dėl šio reikalavimo nesilaikymo, privalo iki rugsėjo 1 d. informuoti NMA apie aplinkybes, dėl kurių neįvykdė šio reikalavimo. 

LŪS administracijos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį