- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Naujovės, susijusios su 2016-2017 m. naudmenų deklaravimu paramai ES tiesioginėmis išmokomis gauti

IMG_20160807_210240

2016-08-26

2016 m. rugpjūčio 23 d.  ŽŪM įsakymu Nr. 3D-484 ( 2016_08_23 isakymas Nr_3D-484 ) buvo pakeista išmokų mažinimo (sankcijų) taikymo metodika – taikoma deklaruotiems pievų, pūdymų, sodų ir uogynų plotų atveju, kai pastarieji plotai neatitinka priežiūros reikalavimų.

Pakeitimas taikomas 2016 m. paraiškoms ir tai reiškia, jog:

  1. Iki pakeitimo – jei bent 10 proc. lauko neatitiko reikalavimų, visas laukas iš karto neatitiko paramos sąlygų, t. y. už jį buvo nemokama parama . Atnaujintose taisyklėse – nustatomas tikslus paramos reikalavimų neatitinkantis plotas konkrečiame lauke. Tačiau, atsižvelgiant į neatitikimo mąstą, taikoma papildoma viršdeklaravimo sankcija (viskas tiksliai taip, kaip nustatyta Regl. 640/2014). Taigi, palyginus su ankstesniais metais, vienais atvejais, nuo šių metų sankcijos sumažės (tais atvejais, kai nustatyta, jog pareiškėjas konkrečiame lauke nenušienavo tik pvz. 15-20 proc. lauko), tačiau kitais atvejais – sankcijos padidės (tais atvejais, kai nustatyta, jog pareiškėjas nenušienavo didžiosios dalies arba viso lauko).
  2. Kitas keitimo tikslas – atnaujinti sankcijų metodiką taip, jog pagal visas taisykles būtų galima įgyvendinti „Geltonąją kortelę“ – vieną iš BŽŪP supaprastinimo elementų, įgyvendintiną ES nuo šių metų. Tai reiškia, kad pareiškėjams, kurių šių metų paraiškose bus identifikuoti neatitikimai (neatitikimo mastas – nuo 3 iki 10 proc. viso deklaruoto ploto) – bus pritaikoma geltonoji kortelė – pareiškėjui taikoma sankcija sumažinama per pusę – tačiau su sąlyga, kad jis pasitaisys kitais metais. Tikimasi, kad pastarasis supaprastinimas stipriai sumažins neatitikimų skaičių ir, aišku, tai reiškiančias sankcijų sumas.

ŽŪM atkreipia dėmesį dėl susietosios paramos – ypatingai dėl javų plotų, sėtinų sertifikuota sėkla. Akcentuojama sėklos pirkimo dokumentų išsaugojimo svarbą bei pačios sėklos panaudojimas. Detaliau, ŽŪM naujienose patalpintame straipsnyje, adresu: http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/susietoji-parama-nuo-2017-metu-i-ka-reikia-atkreipti-demesi

ŽŪM taip pat yra paskelbusi žalinimo reikalavimų įgyvendinimo statistiką, remiantis preliminariais 2016 m. deklaravimo rezultatais. Pateiktas palyginimas su 2015 m. Bendros tendencijos: neatitikimų šiais metais sumažėjo praktiškai per pusę, stipriai išaugo azotą kaupiančių augalų (žirnių, pupų ir kt.) plotai, sumažėjo pūdymų, o kraštovaizdžio elementų pareiškėjai beveik nesirinko deklaruoti (pusę visų kraštovaizdžio elementų buvo deklaruojama mažiausios skaičiumi ūkių grupės – ūkių, kurių dydis yra 1000 ha arba daugiau). Tad institucijų (ŽŪIKVC) įdėto darbo, sukuriant kraštovaizdžio elementų sluoksnį, vaisių kol kas teks palaukti. Detaliau, ŽŪM naujienose patalpintame straipsnyje, adresu: http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/dvigubai-sumazejo-ukiu-neatitinkanciu-zalinimo-reikalavimu

Parengta pagal ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus pateiktą informaciją


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/dokumento-pakeitimas/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos