EK pasiūlyta išorinės konvergencijos formulė netenkina LŪS

Tassos

(2018-06-18)

Siekdama geriau supažindinti Lietuvos suinteresuotąsias šalis – ūkininkus, mokslininkus, pramonės ir verslo atstovus, sprendimų priėmėjus, politikus – su Europos Komisijos pasiūlymu dėl bendros žemės ūkio politikos po 2020 m., Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje š.m. birželio 14 d. surengė diskusiją su ilgamečiu ES žemės ūkio politikos pasiūlymų kūrėju ES Komisijoje Tassos Haniočiu. Renginyje dalyvavęs LŪS pirmininkas Jonas Talmantas teigė, jog, nors Komisijos pasiūlymai apima labai daug ateities klausimų, diskusijos iš esmės sukosi apie vieną skaudžiausių mūsų žemdirbiams temų – Lietuvos žemdirbių konkurencingumą menkinantį tiesioginių išmokų paskirstymą ir po 2020 metų.

Tassos Haniotis yra Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato direktorius, atsakingas už strategiją, paprastinimą ir politiką. Jis Vilniuje pristatė Europos Komisijos pasiūlymą  ir atsakė į dalyvių klausimus. Šiuo pasiūlymu siekiama modernizuoti ir supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką, užtikrinti didesnį Europos žemės ūkio sektoriaus atsparumą, daugiau dėmesio skirti aplinkos ir klimato klausimams.

Lietuvos ūkininkų sąjungos narių netenkina Europos Komisijos pasiūlyta išorinės konvergencijos formulė. Pagal ją, šalims, kurių vidutinė išmoka yra mažesnė už ES vidurkį, siūloma perpus sumažinti atotrūkį tarp dabartinio išmokų lygio ir 90 proc. ES vidurkio. Tokiu atveju, Lietuvos ūkininkams skiriamos tiesioginės išmokos periodo gale tesieks 75-80 proc. ES tiesioginių išmokų vidurkio. Todėl raginame mūsų šalies derybininkų derybose išlikti tvirtiems siekiant atstatyti vienodas konkurencijos sąlygas ir vienodą ūkininkų traktavimą visoje ES.

Visą diskusiją su Tassos Haniotis galite pasižiūrėti čia .

T.Haniotis pranešimo skaidres apie ES Žemės ūkio politiką po 2020 metų rasite čia.

Europos Komisijos pasiūlymai dėl BŽŪP 2021-2027 m.

Parengta pagal EK atstovybės Lietuvoje informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį