- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

EP kaimo reikalų komitete siūlymas 2013 m. išmokas mažinti tik 0,75%

KPF-LKT logo bendras 2013_MU12013 m. balandžio 24 d. posėdžiavęs Europos Parlamento žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas svarstė Europos Komisijos pasiūlymą dėl finansinės drausmės, kuriuo siūloma 5 % apkarpyti 2013 metų tiesiogines išmokas viršijančias 5000 EUR. Komiteto narys Luis Manuel Capoulas Santos šia tema paruošė pranešimą, kuriame išdėstytos priežastys, kodėl ES Parlamentas neturėtų pritarti tokiam Komisijos pasiūlymo variantui. Diskutuodami komiteto nariai vienbalsiai tvirtino, jog kovo mėnesiui ruošdama savo pasiūlymą Europos Komisija paskubėjo į jį įtraukti š.m. vasario 8 d. ES Vadovų Tarybos sutarimus dėl Daugiametės finansinės programos (DFP). Gerbdama Lisabonos sutartį, kuria Europos Parlamentas įgyja svarbų vaidmenį ir derybinę galią priimant svarbiausius ES sprendimus, Komisija turėjo įvertinti ES Parlamento nuostatas dėl DFP, ypač tas, kurios nesutampa su Tarybos nuomone. Juolab, kad Taryba ir Parlamentas tebesideri dėl DFP. Tad dėl 2014-2020 biudžeto realiai nėra galutinai sutarta, kaip ir neaišku iš kokių eilučių turėtų būti suformuotas krizių valdymo rezervas, nėra oficialių galutinių skaičių skiriamų 2014 metų BŽŪP.

Remdamasis Europos Parlamento derybiniu mandatu L. Santos pasiūlė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui apsvarstyti jo pasiūlymą: atsižvelgiant į tebevykstančias derybas tarp Tarybos ir Parlamento, įvertinant abiejų šalių derybinius mandatus ir numatant būtinybę pirmą kartą pritaikyti finansinę discipliną, 2013 m. tiesiogines išmokas reikėtų mažinti ne 5%, o 0,75%. Tokiu būdu krizių valdymo rezervą reikėtų formuoti ne iš pirmo ramsčio eilučių, kaip ir buvo siūloma pirminiuose 2011 metų Komisijos pasiūlymuose, o kitų šaltinių.

EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariams keliant klausimą dėl 5000 EUR neapmokestinamos ribos, Luis Manuel Capoulas Santos siūlo pritarti Komisijos siūlymui, kad išmokų mažinimas turėtų liesti TI sumas viršiančias 5000 EUR.

Komiteto nariai savo siūlymus ir pataisas pranešėjo parengtai pirminei komiteto nuomonei dar gali teikti iki balandžio 29 d. Komiteto narių balsavimas dėl šios nuomonės numatytas sekančiame posėdyje gegužės 6 d.

LŪS nepritaria jokiems siūlymams mažinti tiesiogines išmokas Lietuvos ūkininkams, kol nebus suartinti ūkininkų paramos dydžiai tarp ES valstybių narių. COPA-COGECA taip pat kritikuoja šį Komisijos pasiūlymą, motyvuodama, kad neplanuoti paramos apkarpymai neigiamai atsilieps ūkininkų suplanuotoms investicijoms bei pagilins jų išgyvenamą ekonominę krizę.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/ep-kaimo-reikalu-komitete-siulymas-2013-m-ismokas-mazinti-tik-075/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos