EP Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto nariai pritarė BŽŪP reformos reglamentams

Rugsėjo 30 d. popietę posėdžiavęs Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto nariai balsuodami pritarė galutiniam ES institucijų trišalių derybų politiniam susitarimui (pasiektam rugsėjo 24 d. pirmininkaujant Lietuvai) dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos naujuoju 2014-2020 m. laikotarpiu. Komiteto pirmininkas italas Paolo De Castro (socialdemokratas) savo pranešime spaudos atstovams teigė, jog komiteto nariams pavyko ženkliai pakoreguoti ir patobulinti BŽŪP reformos reglamentus. Pasak jo, dabar reglamentas labiau priimtinas ūkiams, ūkio darbuotojams bei ateities kartoms, siejančioms savo gyvenimą su kaimu. Europos Parlemento derybininkams pavyko įtikinti ES Tarybos derybininkus padidinti kaimo plėtros bendrafinansavimo (t.y. ES indėlio dalies) normas iki 85 proc. mažiau išsivysčiusiuose ir atokiausiuose regionuose, tačiau derybose Taryba apgynė savo poziciją dėl kitų labai jautrių klausimų: palaipsniško tiesioginių išmokų mažinimo dideliems ūkiams bei galimybės kilnoti lėšas tarp BŽŪP ramsčių. Tačiau europarlamentarai liko labai patenkinti dar birželio mėnesį pasiektu susitarimu dėl privalomos paramos jauniems ūkininkams iki 41 metų schemos papildomai skiriant 25 proc. pirmiesiems 25-90 hektarų.
COPA-COGECA generalinis sekretorius Pekka Pesonen viešai padėkojo europarlamentarams už teigiamus komiteto balsavimo rezultatus, kurie leis naujosios BŽŪP reglamentams pilnai pradėti veikti nuo 2015 m.
Trišalių derybų susitarimą dar turi patvirtinti Europos Parlamentas savo plenarinėje sesijoje spalio arba lapkričio mėnesį.

Straipsnį pagal Europos Parlamento pranešimą spaudai ir COPA-COGECA informaciją parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį