ES Teisingumo Teismas – 2012 m. Lietuvoje pritaikyta moduliacija yra neteisėta

0,,5488820_4,00 justice (2015-11-16)

ES Teisingumo Teismas pripažino, kad 2012 m. Lietuvos žemdirbiams pritaikyta nacionalinių tiesioginių išmokų moduliacija – neteisėta. Grupė žemdirbių ir bendrovių, kuriai atstovavo Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, 2013 m. kreipėsi į Europos Bendrąjį Teismą ir į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašant pripažinti neteisėtu Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriuo remiantis buvo pritaikyta tiesioginių išmokų moduliacija ir už 2012 metus sumažintos papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas tada kreipėsi į ES Teisingumo Teismą ir prašė paaiškinti, ar teisėtai Europos Komisijos nurodymu sumažinta už 2012 metus Lietuvos žemdirbiams skirta tiesioginė parama.

Atsakydamas į šį kreipimąsi, ES Teisingumo Teismas konstatavo, kad reikalavimas sumažinti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, už 2012 metus skirtas Lietuvos žemdirbiams, kuriems bendra nacionalinių ir Sąjungos tiesioginių išmokų suma yra nuo 5 000 Eur iki 300 000 Eur, yra neteisėtas. Remiantis šiuo prejudiciniu sprendimu, Vilniaus apygardos administracinis teismas priims galutinį sprendimą dėl neišmokėtų pinigų grąžinimo žemdirbiams.

Tai didelė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos pergalė ir aiškus ženklas Lietuvos institucijoms, kaip reikia atidžiai vertinti iš Briuselio kylančius reikalavimus ir kaip negalima aklai vykdyti primatamų neteisėtų užgaidų. Šis laimėjimas atvėrė duris teigiamam antros bylos dėl 2013 m. tiesioginių išmokų moduliacijos, kurią iniciavo Žemės ūkio ministerija pirmos bylos iniciatorių spaudžiama, sprendimui.

Parengė  LŪS  administracija remiantis LŽŪBA informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį