- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Europos Komisija pateikė BŽŪP deleguotuosius aktus

dokumentu kalnas Š.m. kovo 11 d. ES Komisija pateikė svarstymams savo pirmąjį BŽŪP 2014-2020 m. lydinčiųjų aktų paketą, kuris papildo keturis pagrindinius 2013 m. gruodžio mėnesio 13 d. patvirtintus BŽŪP po 2013 m. reglamentus. Iki tol ES 28 valstybių narių ir ES Parlamento ekspertai konsultavo dėl deleguotųjų aktų teksto. Komisijai priėmus galutinį aktų variantą, šie pateikti atidžiam Parlamento ir Tarybos nagrinėjimui, kuris užtruks 2 mėnesius. Jei nors viena iš dviejų institucijų paprašys, šis tekstų nagrinėjimas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams.
Dešimt deleguotųjų aktų nustato keturių reglamentų taisykles, pagal kurias :
•    ūkininkams skiriamos tiesioginės išmokos;
•    nustatoma parama kaimo plėtrai;
•    nurodomos integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygos bei administracinės nuobaudos, taikomos tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai;
•    apibrėžiamos nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo;
•    organizuojamas vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorius;
•    skiriama pagalba papildomoms priemonėms, susijusioms su vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programos įgyvendinimu;
•    skiriamos valstybės intervencijos išlaidos;
•    nurodomi reikalavimai skiriant rinkos reguliavimo priemones tokais kaip privatus produktų saugojimas;
•    priemonės skiriamos nacionalinei paramai vyno sektoriuje;
•    nustatomos paramos programos alyvuogių aliejaus ir alyvuogių gamybai.
COPA-COGECA kritikuoja pasirodžiusius pirmuosius aktus motyvuojant tuo, kad ūkininkams bus labai sunku įgyvendinti naujas taisykles. Didžiausią susirūpinimą žemdirbių organizacijos kelia dėl ekologinių požiūriu svarbių vietovių. Komisija kaltinama tuo, kad neatsižvelgė į pernai metais ES institucijų prieitą sutarimą ir prieštarauja ES valstybių vadovų nuostatai, jog žalinimas neturi versti ūkininkų išimti dalies dirbamos žemės iš gamybos. „ES kenkia savo pačios apsirūpinimo maistu poreikiams, sumažindama savo maisto gamybos pajėgumus”, tvirtina COPA-COGECA generalinis sekretorius Pekka Pesonen.
Deleguotieji aktai įsigalios tik tuo atveju, jei jiems pritars ir Europos Parlamentas, ir ES Taryba. Tiek viena, tiek kita institucija gali atšaukti juos bet kurioje peržiūros stadijoje. Jei prieštaravimų nebus,  aktai bus išspausdinti Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje kartu su įgyvendinimo aktais, kurie leis valstybėms narėms apsispręsti, kaip įgyvendinti BŽŪP reformą nacionaliniame ar regioniniame lygmenyje.

Straipsnį pagal Europos Sąjungos institucijų pranešimus ir COPA-COGECA organizacijų informaciją parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/europos-komisija-pateike-bzup-deleguotuosius-aktus/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos