Europos žemės ūkio klausimai Copa-Cogeca prezidiume

logo copa-cogeca

(2015-09-30)

2015 m. rugsėjo 24-25 d. Briuselyje vyko COPA ir COGECA prezidiumų posėdžiai, kuriuose itin intensyviai buvo diskutuojama apie rugsėjo 7 d. įvykusią Europos žemdirbių demonstraciją, kurios metu iškilo techninių nesklandumų daugiausia susijusių su tuo, kad tuo pačiu metu visai netoliese vyko  ES pieno gamintojų protesto akcija. COPA-COGECA atstovai gynėsi, kad iš jų pusės viskas buvo suderinta ir sužiūrėta, tačiau nepavyko išvengti riaušių bei susirėmimų su policija dėl pieno gamintojų sukeltų neramumų. Vis dėlto COPA ir COGECA nariai, kurie dalyvavo demonstracijoje, paprieštaravo COPA-COGECA generaliniam sekretoriui P. Pesonen, išreikšdami griežtą kritiką dėl pačios organizavimo eigos. Buvo priekaištauta dėl informacijos trūkumo, galimybės susisiekti su organizacijų vadovais nebuvimo ir pan. P. Pesonen neprisiėmė jokios atsakomybės už demonstracijos trūkumus, sakydamas, kad viskas vyko sklandžiai iki pieno gamintojų išpuolių prie Europos Komisijos pastato. Bet kokiu atveju, demonstracija buvo reikšminga ir suvienijo daugiatūkstantinę Europos ūkininkų minią, siekianti apginti savo teises į teisingą ir sąžiningą kainą už savo pagamintą bei užaugintą produkciją.

Kalbant apie Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties derybų eigą, COPA-COGECA vadovybė akcentavo, jog dedamos visos pajėgos, kad būtų atsižvelgta į Europos ūkininkų norą užtikrinti aukštus žemės ūkio produkcijos standartus ir jų laikymąsi tiek iš JAV, tiek ir iš ES pusės. Nors daug kalbama, kad ši sutartis atneš Europai daugiau naudos nei nuostolio, tačiau COPA-COGECA nariai skeptiškai žiūri į tokius pareiškimus, nes nėra aiškių ir konkrečių paskaičiavimų, kaip tai atrodys. Kol kas galima daryti išvadas, jog transatlantinė sutartis bus naudingesnė kitiems ekonomikos sektoriams, bet ne žemės ūkiui. Tačiau labai jaučiamas JAV lobistų darbas su ES institucijomis, nes labai stipriai Briuselyje akcentuojama, kad JAV yra didžiausia ES prekybos partnerė ir jos „pykdyti“ nevalia.

Vis dėlto, yra šalių, kurios mato galimybę kelti savo konkurencingumą, kai bus pasirašyta sutartis su JAV. Pavyzdžiui, Prancūzija turi realių planų plėsti grūdų laikymo bei gabenimo infrastruktūras į kurias jau dabar pradedama intensyviai investuoti.

P. Pesonen trumpai pažymėjo, kad artimiausiu metu pradės prekybos sutarties Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrijos (CELAC) narėmis peržiūrą.

2015 m. birželio 10–11 d. ES ir CELAC aukščiausiojo lygio susitikime priimtoje Briuselio deklaracijoje nurodyta, kad padaryta didelė pažanga siekiant atnaujinti ES ir Meksikos susitarimą ir „kuo greičiau pradėti derybas“ šiuo klausimu. Tikimasi, kad naujas susitarimas bus pasirašytas remiantis peržiūrėtu ir išplėstu dabartiniu susitarimu, išnagrinėjus stipriąsias ir silpnąsias ES ir Meksikos vykdytų veiksmų puses ir pasinaudojus Europos Sąjungos ir įvairių pasaulio šalių pastaraisiais metais pasirašytų partnerystės susitarimų patirtimi. Šis susitarimas taip pat turi paskatinti visus Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų regiono santykius. Meksika yra nurodžiusi, kad būtina ieškoti būdų, kaip sudaryti geresnes sąlygas Meksikos žemės ūkio produktams patekti į Bendrijos rinkas, – tai padėtų sumažinti dabartinius prekybos skirtumus.

Aptariant rikos situaciją ES, galima daryti išvadą, kad situacija pablogėjo. Kai kuriose šalyse derlių labai stipriai paveikė sausra. Žemės ūkio produktų kainų lygis yra labai žemas, ypač pieno, vaisių ir daržovių sektoriuose. Taip pat yra paveikti kiaulienos ir jautienos sektoriai.  COPA- COGECA nariai vieningai sutarė, kad šios problemos turi būti  sprendžiamos ne tik nacionaliniu, bet ir Europos lygiu.

Airijos atstovas kalbėjo, jog situacija pieno rinkoje dar labiau pablogėjo. Gerai, kad buvo įvestas pagalbos paketas, taip pat valstybė suteikė nacionalinę pagalbą. Vis dėlto, atstovo nuomone, blogai yra tai, kad baudos, surinktos už pieno virškvočius nebus grąžintos ūkininkams. Be to, tiekimo grandinės dalyviai pasinaudoja sudėtinga ūkininkų situacija, prekybininkai bei perdirbėjai gauna pelną didesnį, nei gamintojai.

Buvo padidintos lėšos, skirtos reklamai, tad tikimasi, kad tai suteiks naudos, siekiant padidinti pieno produktų suvartojimą. Airis teigė, kad pieno negalima saugoti, tai likvidus produktas, jį būtina suvartoti kuo greičiau, o prekybininkų pelnymasis iš ūkininkų yra neleistinas.

Prezidiumo metu buvo pristatyti rugsėjo mėn. pradžioje vykusios ad hoc grupės kiaulienos klausimais svarstymai, ką reikėtų daryti šiame sektoriuje, kad jis išliktų gyvybingas. Šiuo metu Europoje yra kiaulių taukų perteklius, tad siūloma sudaryti sąlygas juos sandėliuoti. Be to, kalba ėjo ir apie taukų naudojimo skatinimą ne vien maisto produktų gamybai, bet ir biokurui ir pan. Bendrai konstatuota, kad situacija kiaulienos rinkoje yra itin prasta, kaštai didesni nei gaunama kaina už produkciją. Dėl ekonomikos svyravimų Kinijoje gali sumažėti kiaulienos vartojimas, o tai dar labiau blogintų padėtį. ES susiformavo kiaulienos perteklius, o vartojimas sumažėjo. Be to, pastebima smarkiai auganti paukštienos konkurencija. Afrikinis kiaulių maras, kuris tapo Rusijos rinkos praradimo pretekstu, nėra stabdomas.

Taip pat COPA-COGECA prezidiumuose trumpai užsiminta, kad keliamas klausimas dėl draudimo naudoti GMO pašaruose, nėra ekonomiškai naudingas patiems ūkininkams, nes pašarų, kurie gaminami iš sojos būtų trūkumas. Genetiškai nemodifikuotos sojos neužaugtų pakankamai ir tai paskatintų pašarų kainų smarkų augimą.

Vis dėlto, GMO klausimas yra itin aktualus šalims narėms. Kadangi nėra GMO poveikio įvertinimo, nėra pakankamai duomenų, apie jo žalą sveikatai, nėra vieningos nuomonės dėl genetiškai modifikuotų produktų įsileidimo į ES.

COPA prezidiumo metu vyko COPA organizacijos pirmininko ir vicepirmininkų rinkimai. COPA primininku tapo vienintelis kandidatūrą kėlęs danas Martin Merrild, su kuriuo Lietuvos žemdirbių organizacijų atstovai susitiko ir diskutavo per neformalų Baltijos ir Šiaurės šalių organizacijų pasitarimą. Į 6 vicepirmininkų pozicijas kandidatavo 10 pretendentų. Vicepirmininkais tapo airis Eddie Downey, italas Roberto Moncalvo, prancūzas Henri Brichart, latvė Maira Dzelzkalēja, austras Franz Reisecker, vengras Miklós Zsolt Kis.

Prezidiumų metu buvo pristatyta Europos Komisijos parengta ES gamtos būklės ataskaita. Tai nauja ataskaita, kurioje pateikiamas iki šiol pats išsamiausias ES gamtos būklės vaizdas. Ataskaitos duomenimis, daugumos paukščių rūšių būklė saugi, o kai kurių kitų rūšių ir buveinių būklė pagerėjo. Kryptingos išsaugojimo priemonės davė gerų rezultatų, tačiau, kad padėtis pagerėtų iš esmės, reikia dar gerokai daugiau pastangų. Daugiausia dėmesio reikia skirti saugomų gyvūnų rūšių išnykimo stabdymui. EK labai siekia, kad ūkininkai kuo labiau įsitrauktų į gyvūnų rūšių išsaugojimą, prisidėtų prie įgyvendinamų programų vystymo. Kai kurie ūkininkai labai noriai dalyvauja aplinkos apsaugos ir gyvūnų bei rūšių išsaugojime. Tačiau, nors kaimo plėtros programose yra daug galimybių užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus, tačiau ne visos valstybės pasirenka galimas programas ar priemones.  Vis dėlto COPA-COGECA nariai kiek pašaipiai žvelgė į tokias iniciatyvas, teigdami, kad neretai, ypač tam tikrų gyvūnų rūšių išsaugojimo programos, sudaro sąlygas piktnaudžiauti KPP lėšomis, ir nėra aišku, kiek tos programos realios naudos duoda gamtai, gyvūnijai bei pačiam ūkininkui. Problema kyla iš to, kad vartotojų poreikiai auga, maisto poreikis didėja, tačiau už produkciją mokamos kainos krenta.

Ūkininkas norėdamas išgyventi, išlaikyti savo verslą, privalo laikytis įvairių aplinkosauginių reikalavimų. Tačiau neretai susidaro situacija, kai aplinkos apsaugos klausimus kuruojančios nevyriausybinės organizacijos yra stipresnės, išraiškingesnės ir neretai „rėksmingesnės“, sugebančios savo reikalavimus drąsiau ir garsiau pareikšti EK, o ūkininkus atstovaujančios organizacijos dirba subtiliau, dažniau atsižvelgia į didesnį problemų spektrą, nesusikoncentruoja į vieną aspektą ir būna nustumiami į nuošalę. Ūkininkams realiai primetami tik reikalavimai, kurių jie tiesiog privalo klausytis be jokios galimybės pasisakyti. 

LŪS projekto ekspertė Giedrė Kojalienė

http://lus.lt/wp-content/uploads/2014/05/KPF-LKT-logo-bendras-2013_MU1.jpg

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį