- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Gauti ŽŪM komentarai dėl būtinybės įvesti akcizą žemdirbiams skirtam kurui

Šiandien, vasario 13 d. LŪS iš Žemės ūkio ministerijos gavo oficialių atsakymą į savo raštą dėl pasiūlymo įvesti akcizą žemdirbiams skirtam kurui. Laiške tvirtinama, kad įsigaliojus naujoms valstybės paramos gairėms, prie ES teisės aktų reikia priderinti nacionalinius įstatymus. Todėl jeigu Lietuva neįvestų minimalaus akcizų mokesčio, Europos Komisija paprašys nesumokėtą mokestį susigrąžinti iš ūkio subjektų su palūkanomis.

Sausio 27 d. žiniasklaidos priemonės išplatino pranešimą, kad Seimui siūloma nuo liepos didinti akcizą už žemdirbiams skirtą kurą. Didžiausią pasipiktinimą tarp žemdirbių sukėlė tai, kad atitinkamą Akcizų įstatymo pataisą Seime užregistravo žemės ūkio ministrė p. Virginija Baltraitienė, kuri turi žemdirbius ginti ir nesiekti juos apkrauti dar didesniais mokesčiais. Anot jos, nustatyti minimalų dyzelino žemdirbiams akcizą – 21 eurą už 1 toną – reikalauja Europos Sąjungos (ES) direktyvos.

Reaguodama į tokį pasiūlymą Lietuvos ūkininkų sąjunga kreipėsi į Žemės ūkio ministrę, Ministrą pirmininką A. Butkevičių, Finansų ministrą R. Šadžių bei LR Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininką S. Bucevičių su prašymu kuo greičiau pakomentuoti priežastis, privertusias užregistruoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr.IX-56937 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. (LŪS raštas)

Norime priminti, jog vasario 6 d. LŪS prezidiumo posėdyje svarstant šį klausimą, Žemės ūkio viceministras S. Cironka teigė, jog Ministrė V. Baltraitienė stengsis iš ūkininkų surinktas papildomas lėšas, kurios per akcizo mokestį pateks į Finansų ministeriją, perimti į Žemės ūkio ministerijos rankas, kad vėliau galėtų jas skirti itin reikalingoms kaimui išlaidoms – kelių kaimo vietovėse tvarkymui.

Tačiau toliau ginant žemdirbių intereus reikėtų atkreipti dėmesį ir į gautas išvadas dėl šio projekto iš Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento.

Įstatymo projektas – http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1005669&p_tr2=2

Susiję dokumentai: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=1005669

· Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išvada: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1011317

· Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1012308

LŪS informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/gauti-zum-komentarai-del-butinybes-ivesti-akciza-zemdirbiams-skirtam-kurui/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos