Gerai, kad ir darbuotojai tampa reiklesni

img_1136img_1124

 (2016-09-23)

Ūkininkų užaugintam šių metų derliui skubant į saugyklas, Lietuvos ūkininkų sąjunga vėl ragina savo narius diskutuoti apie ūkiuose tykojančius pavojus sveikatai ir gyvybei. Įvertinusi pernai metų patirtį ir įžvelgdama, kad žemdirbiams trūksta žinių darbuotojų saugos klausimais, LŪS nutarė pratęsti renginių ciklą „Kartu mažiname ūkyje darbų saugai ir sveikatai kylančias rizikas“ ir vėl  kviečia ūkininkus į nedideles diskusijų grupes kartu su Valstybinės darbo inspekcijos specialistais aptarti opiausius darbų organizavimo klausimus. Pirmasis šių metų seminaras įvyko rugsėjo 22 d. LŪS Šilalės skyriaus nario Vaidoto Kiniulio ūkyje, įsikūrusiame Struikų kaime (Šilalės r. sav.).
Jaukiai įsitaisę ūkininko Vaitoto Kiniulio svetainėje seminaro dalyviai betarpiškai bendravo su VDI Tauragės skyriaus vedėju pavaduotoju Raimundu Leonavičiumi, kuris papasakojo apie pastaraisiais metais Tauragės apskrityje pasitaikiusius nelaimingus atsitikimus žemės ūkio sektoriuje, minėjo dažniausiai pasikartojusius darbo saugos pažeidimus, nelegalaus darbo atvejus. Kartu su seminaro dalyviais apžiūrėjęs ūkį ir kartu su jais vertinęs galimus pavojus, VDI inspektorius komentavo dalyvių pastebėjimus, atsakė į ūkininkų užduotus klausimus. R.Leonavičius priminė ūkininkams dar 2015 m. sausio 1 d. atsiradusius pasikeitimus: jų baigtų darbo saugos kursų pažymėjimai galioja ne 5 metus, kaip kad buvo anksčiau, o neribotą laiką. Tad kartą išklausius atitinkamą mokymo programą – priklausomai nuo darbdavio turimo išsilavinimo ir pasirinkimo, kas atliks darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas – naujai atestuotis darbdavys neprivalo. Darbdavio žinios tikrinamos tik prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.
Miškininko išsilavinimą turintis Vaidotas ir zootechnikė žmona Romualda Kiniuliai ūkininkauti pradėjo pagal 1989 m. priimtą Valstiečių ūkio įstatymą pasiėmę 15,5 ha. Šiandien Kiniulių ūkis yra mišrus: vystoma pienininkystė, mėsinė gyvulininkystė, augalininkystė. Darbai jame verda ištisus metus, jų įvairovė labai didelė. Ūkyje atliekami įvairiems sektoriams būdingi darbai, naudojama įvairi ir sudėtinga žemės ūkio technika, atliekami jos remonto darbai, yra platus elektros tinklas, melžiami, šeriami, tvarkomi galvijai, renkamos srutos, sandėliuojama užauginta produkcija, gabenami sunkiasvoriai kroviniai, neretai vyksta statybos ar pastatų remonto darbai, naudojamos cheminės medžiagos. Viso ūkyje dirba 10 samdomų darbuotojų. Pats svarbiausias jų pats ūkininkas Vaidotas. Ūkininkui tenka ne tik organizuoti darbus, instruktuoti ar apmokyti darbuotojus, bet ir įsitikinti, kad visi darbai būtų saugiai ir tinkamai atliekami, naudojamos reikiamos apsaugos priemonės, laikomasi saugos reikalavimų. Neapsieinama ir be samdomų įmonių pagalbos. Darbų saugos dokumentų tvarkymas buvo patikėjęs UAB įmonei, tačiau ūkininkas nusivylęs jos atstovų darbu, žada glaudžiau šioje srityje bendradarbiauti su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistais. Ūkininkas džiugiai pastebėjo, kad vis daugiau dėmesio savo saugai ir sveikatai skirti pradeda ir patys ūkio darbuotojai, todėl sveikatai kylančių pavojų riziką valdyti padeda ir jie patys. Ne vienerius metus dirbantys darbuotojai tapo reiklesni darbiniams rūbams, apsaugos priemonėms ir jų dėvėjimo būtinybei. Toks darbuotojų požiūris prisideda ir prie geresnių ūkio rezultatų – didėja darbo našumas, sveikesni gyvuliai, gerėja pagaminamo produkto kokybė, savo darbo sąlygomis ir sveikatos būkle labiau patenkinti ir patys darbuotojai.
Šilalės krašto ūkininkai atvirai prisipažįsta, kad per didelį darbų kiekį paprastai specialaus dėmesio darbų saugai ūkiuose tikrai trūksta. Daugumoje ūkių kasdienybėje pritrūksta rankų net būtiniems darbams nudirbti, tačiau sutinkama, kad tvarkingoje, saugioje darbo aplinkoje ir darbas greičiau einasi, ir nervai ramesni. Diskusijose apie grėsmes neliko nepaliesta ūkininko atsakomybė, jo pareiga rūpintis ne tik darbuotojų, bet ir šeimos narių ar savo paties sauga ir sveikata. Nuosavuose ūkiuose ūkininko gyvenamoji aplinka dažnai labai persipina su darbo aplinka ir saugiai organizuoti darbus yra labai sudėtinga. Todėl ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas toms pavojingoms vietoms, kur lengvai patekti gali smalsūs vaikai, paslaugūs senoliai. Įvertinti ir šalinti pavojus reikėtų užbėgant nelaimei už akių.
Sekantį seminarą planuojame LŪS Kupiškio skyriaus pirmininko Zigmanto Aleksandravičiaus augalininkystės ūkyje š.m. rugsėjo 27 d.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

img_1133 img_1156 img_1154

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį