- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Į LŪS narių gretas sugrįžo Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga

Sveikina Luziene

(2016-05-27)

Gegužės 24 d. Agroakademijoje (LŽŪKT, Kėdainių r. sav.) įvyko išplėstinis LŪS prezidiumo posėdis. Jame į LŪS narių tarpą, remiantis prezidiumui pateiktu prašymu, buvo priimta Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga. Rokiškėnams posėdyje atstovavo nesenai išrinkta naujoji rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Dalia Lūžienė-Malijonienė. (Nuotraukoje rajono sąjungos pirmininkę Dalią Lūžienę-Malijonienę sveikina LŪS pirmininkas J.Talmantas).

Posėdyje pranešimą dėl konsultavimo paslaugų ūkininkams, jauniesiems ūkininkas ir kitiems žemės valdytojams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ pristatė LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja Asta Šakickienė, ją papildė direktorius dr. E. Makelis. Paraiškos pagal priemonę pradėtos rinkti nuo š.m. gegužės 16 d., tad norintys dalyvauti šioje priemonėje raginami būti aktyvesniais.
Ūkininkų susirinkime Nacionalinės mokėjimo agentūros Rizikų vertinimo ir valdymo departamento Informacijos saugumo valdymo ir korupcijos prevencijos skyriaus vedėjas Juozas Berenta LŪS pirmininkui Jonui Talmantui įteikė skaidrumo rėmėjo deklaraciją ir supažindino prezidiumo narius su NMA vykdomais skaidrumo projektais bei kvietė LŪS narius, ūkininkus aktyviai teikti savo pastebėjimus, kaip būtų galima dar labiau tobulinti NMA vykdomą veiklą. Visus pasiūlymus galima siųsti el. pašto adresu skaidrumas@nma.lt. Pasak vedėjo, visos gautos pastabos bus svarstomos ir vertinamos.
Posėdžio metu patvirtinta Lietuvos ūkininkų sąjungos administracijos veiklos ataskaita, finansinė atskaitomybė už 2015 metus, kurias pristatė LŪS administratorė Eglė Mačytė. Susirinkę nariai taip pat diskutavo dėl susietosios paramos paskirstymo tarp šakų nuo 2017 m., tarėsi dėl LŪS metinio suvažiavimo organizavimo, 2016 m. nario mokesčio dydžio, konkurso „Metų ūkis 2016“ organizavimo, LŪS pirmininko J. Talmanto dalyvavimo artėjančiuose LR Seimo rinkimuose. Paaiškindamas apsisprendimą dalyvauti politikoje, LŪS pirmininkas prezidiumo posėdyje teigė, kad žemdirbiams reikia daugiau atstovų Seime, nes tai arena, kur galima garsiai kalbėti apie rūpimas problemas ir daryti įtaką jų sprendimui. Anot jo, sunku spręsti reikalus, kai Kaimo reikalų komitete nusimanančių apie žemės ūkį tėra pusantro žmogaus.

Daugiau posėdžio akimirkų LŪS facebook paskyroje.

LŪS informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/i-lus-nariu-gretas-sugrizo-rokiskio-rajono-ukininku-sajunga/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos