Interaktyvus rizikos vertinimo įrankis žemės ūkio sektoriui

Oira

(2022-03-10)

ES socialiniai partneriai Geopa (Copa-Cogeca ūkininkų darbdavių grupė), kurios nare yra LŪS, bei EFFAT (Europos žemės ūkio profsąjungų federacija), padedant EU-OSHA (ES Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra), sukūrė naują internetinę interaktyvią rizikos vertinimo (OiRa) priemonę, kuri padės ūkininkams įvertinti ir valdyti žemės ūkyje kylančią su darbu susijusią riziką. Priemonėje kol kas daugiausiai dėmesio skirta gyvulių, vaisių ir daržovių auginimui. 

Tinkamai įvertinti riziką – labai svarbu siekiant geriau apsaugoti darbuotojus ir išgelbėti gyvybes viename iš pavojingiausių sektorių, kur žūsta daugiausia žmonių. Tarp daugelio pavojų, su kuriais kasdien susiduria žemės ūkio darbuotojai, – rankų darbas ir darbas su cheminėmis medžiagomis. Pavojų kelia ir įrenginiai, uždaros patalpos, psichosocialinės rizikos veiksniai ir darbas po vieną.

Kovo 9 d. vykusiame oficialiame priemonės atidarymo renginyje nuotoliu dalyvavusi LŪS patarėja žemės ūkio politikos klausimais Jovita Motiejūnienė teigė, kad rizikos vertinimo priemonę OiRA kitos ekonomikos sritys, tokios kaip statyba, socialinės paslaugoms (kirpyklos, skalbyklos), automobilių remontas, medienos apdirbimas turi jau seniai ir mažos įmonės ja gali naudotis ir Lietuvoje. Žemės ūkio sektoriuje, kuriame įvyksta daugybė nelaimingų ir mirtinų atsitikimų, tokio parankinio pagalbos įrankio taip pat labai reikėjo. Ši priemonė ypač aktuali nedidelių ūkių šeimininkams – ūkininkams-darbdaviams, turintiems pareigą atlikti rizikos vertinimą savo ūkyje esančiose darbo vietose ir šį vertinimą atlieka savarankiškai. Ji leidžia identifikuoti galimas ir esamas rizikas, bei imtis priemonių, jas šalinti. Galima ja naudotis ir neturint samdomų darbuotojų, bet rūpinantis savo bei savo artimųjų darbo sauga ūkyje.

Priemonės pritaikymas Lietuvoje yra nacionalinio lygmens klausimas. Jei reikia, OSHA yra pasirengusi padėti išversti priemonę ir kitas ES kalbas, tame tarpe ir lietuvių kalbą. Artimiausiu metu LŪS rengiasi aptarti priemonės adaptacijos Lietuvoje klausimą su OSHA ryšių punktu Lietuvoje.

Prisijungti prie ES žemės ūkio sektoriui skirtos OiRA priemonės

LŪS informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį