Įsakymą išleido, priemones jį vykdyti atėmė

Purškimas

(2020-11-25)

Š.m. lapkričio 19 d. pasirodęs l.e.p. žemės ūkio ministro A. Palionio pasirašytas įsakymas Nr. 3D-799 papiktino Lietuvos ūkininkų sąjungos narius. Miesto biurokratai užsimojo iš peties – nutarė versti visus ūkininkus pildyti augalų apsaugos panaudojimo žurnalus tik per elektroninę bankininkystę. Negebantiems to padaryti patiems, siūloma kreiptis pagalbos į seniūnijų darbuotojus, kurie, išgirdę naujieną, susiėmė už galvos.

Įsakyme atsiradęs, tačiau teisės aktų sistemoje derintame  įsakymo projekte neegzistavęs, pakeitimas skamba taip:

92. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas ne vėliau kaip per 48 valandas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo pats, prisijungęs prie PPIS per elektroninę bankininkystę arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, suteikęs apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu buvo naudojami jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, prisijungęs prie PPIS per elektroninę bankininkystę pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjo ir augalų apsaugos produktų naudotojo, suteikusio apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą PPIS.“

Reaguodama į neapgalvotus reikalavimus, LŪS išsiuntė raštą Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms bei naujajam LRS Kaimo reikalų komitetui, reikalaudama atšaukti tokią įsakymo nuostatą, nes ji nebuvo suderinta su žemdirbiais. Atėmus iš ūkininkų alternatyvą pildyti popierinį ar elektroninį augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ir reikalaujant, kad jie per elektroninę bankininkystę naudotų tik PPIS, ūkininkai yra prievarta įstumiami į situaciją, kuomet niekaip negalės laiku įvykdyti iškeltų reikalavimų, gaiš darbymečiu brangų laiką, ir ne dėl savo kaltės bus kaltinami nepaklusnumu, vadinami teisės aktų laužytojais.

LŪS informacija

Nuotrauka Selemono Paltanavičiaus

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį