Išplėstinis LŪS prezidiumo posėdis 04.16 d.

(2015-04-15)

Š. m. balandžio 16 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. Žemės ūkio rūmuose, K. Donelaičio g. 2, Kaune, vyks išplėstinis Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo narių posėdis. Darbotvarkės klausimai:

1. Dėl deklaravimo ir tiesioginių išmokų naujovių nuo 2015 m. Kviečiami Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus ir VšĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovai.

Š.m. balandžio 13 d. prasideda žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas. 2015 m. įvedami nuogąstavimus keliantys „žalinimo“ reikalavimai. Ypač nerimą kelia dviejų rūšių sankcijos – išmokų mažinimas, kuris bus taikomas neįgyvendinus „žalinimo“ reikalavimų jau nuo 2015 metų, ir administracinės nuobaudos nuo 2017 metų, kai bus taikoma papildoma bauda (už 2017 m. siekianti 20 proc., o nuo už 2018 m. 25 proc. nuo išmokų).

Savivaldybėse vykusių ir vykstančių NMA ir ŽŪM atstovų informaciniai seminarai ta tema jau atsakė į kai kuriuos klausimus, tačiau tuo pačiu vis užduodama naujų iškylančių klausimų, vertinant konkrečias situacijas, kurias ir planuojama posėdžio metu aptarti.

2. Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, siūlomos keisti įsigijimo tvarkos ir normų nuo š.m. liepos 1 d. Kviečiamas Žemės ūkio ministerijos atstovas.

LŪS 2015 m. kovo 5 d. raštu Nr. 15-03/059 pateikė Žemės ūkio ministerijai savo nuomonę dėl nepritarimo TAPIS sistemoje patalpintiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus

vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektams. Papildomai kaip argumentą dėl per daug sumažintų kuro normų teikėme iš Lietuvos agrarinio ekonomikos instituto gautus 2013 m. pabaigoje darytus paskaičiavimus, kur siūloma augalininkystės ūkiams mažinti kuro normą nuo 120 l/ha iki 115 l/ha bei tuo pačiu išplečiant kuro normas gyvulių augintojams ir įvedant kuro normas grybų augintojus. Pateikus šį siūlymą LŪS nariams sulaukėme prieštaringų nuomonių. Tuo labiau, kad nėra aišku, kaip vis tik planuojama keisti akcizais neapmokestinamų gazolių tvarką. Norėtų aiškesnio ir labiau argumentuoto ŽŪM pasiūlymo, kurį būtų galima svarstyti.

3. Informacija apie pastaruoju laiku teiktus LŪS pasiūlymus dėl ūkininkams aktualių teisės aktų projektų ir atgarsiai į juos.

4. Lietuvos ūkininkų sąjungos administracijos veiklos ataskaita už 2014 metus.

5. Dėl nario mokesčio įsiskolinimų už ankstesnius metus ir mokesčio dydžio 2015 m. aptarimas.

6. Dėl metinio LŪS suvažiavimo organizavimo datos ir pasirengimo.

7. Dėl konkurso „Metų ūkis 2015“ organizavimo patvirtinimo. Ryšium su 2015 m. pakeistomis dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ taisyklėmis, pagal kurias dar įgyvendinami 2015 m. penktos ir šeštos krypties projektai, konkursas ir galutinis apibendrinimo renginys turi būti suorganizuotas iki š.m. lapkričio 1 d. Siūloma konkursą pravesti savivaldybėse iki rugsėjo 30 d., o apibendrinimo renginį organizuoti spalio 30 d.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį