Įvyko Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos Visuotinis rinkiminis susirinkimas

20180302_102359

2018-03-06

Šių metų kovo 2 d. Akademijoje vykusiame Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos Visuotiniame susirinkime dar vienai kadencijai Sąjungos pirmininku išrinktas Virmantas Ivanauskas.

20180302_112745 20180302_102532

Taip pat išrinkta taryba, kurią sudaro pirmininkas, vicepirmininkas ir 9 nariai. Tarybos nariai pasikeitė tik Dotnuvos ir Pernaravos seniūnijose (Tarybos narių ir pavaduotojų sąrašas pridedamas). Dabar Dotnuvos seniūniją atstovaus Rolandas Liutkevičius, o Pernaravos – Eugenijus Kasiulis. Patvirtinta ir revizijos komisija, kurios pirmininku išrinktas Bronislovas Mickevičius, tarybos narėmis tapo Rita Borinskijienė ir Nijolė Pacaitienė.

Po diskusijų patvirtintas 1,20 Eur už 1 deklaruotų pasėlių hektarą metinis nario mokestis. Nustatytas 25,00 Eur minimalus ir 1000,00 Eur maksimalus metinis mokestis.

Taip pat pritarta pasiūlymui 0,10 Eur nuo 1,20 Eur kaupti fonde, kurio lėšos bus skirtos padėti ištikus nelaimei. Tarybai palikta nustatyti atvejus, kada šios lėšos bus skiriamos.

Pritarta pasiūlymui, kad šventes turime organizuotis iš savo lėšų. Diskusijose dėl šventės formato, šiais metais dar buvo atsisakyta vasaros šventės. Nutarta šventę organizuoti rudenį. Dėl šventės formato palikta apsispręsti tarybai.

Pirmininkas V. Ivanauskas savo veiklos ataskaitoje pristatė nuveiktus darbus, spręstus probleminius klausimus bei pasiektus rezultatus. Šiuo momentu Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga vienija 225 narius, iš jų 89 jaunieji ūkininkai. Bendras narių deklaruotų pasėlių plotas – 43.409,30 ha.

Taip pat buvo pristatyta ir patvirtinta finansinė ataskaita.

Susirinkimo svečias vargonininkas Robertas Lamsodis pristatė savo idėją „Kėdainiams reikia vargonų“ ir pakvietė ūkininkus prisidėti prie šios idėjos.

20180302_102512 20180302_105052

Kėdainių krašto kredito unijos rizikos vertinimo specialistas Ignas Jankauskas pristatė ŽŪM inicijuojamo melioracijos fondo steigimo ypatybes ir alternatyvas steigiamam fondui.

Ūkininkams prisistatė ir Kėdainiuose naujai atsidariusio Kauno kredito unijos skyriaus vadovė Jorūnė Liutkienė.

Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos informacija

Nuotraukos Jūratės JODEIKIENĖS

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį