- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Kaimynų pasirinkimas I-ajame ramstyje – Latvija

Artėjant žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžiai žemdirbiai vis atidžiau skaito naująsias deklaravimo taisykles ir „matuojasi“ reikalavimų atitikimo laipsnį. Siūlome žvilgtelti į kaimynų latvių, šiuo metu pirmininkaujančių ES Tarybai, pasirinkimą BŽŪP I-ajame ramstyje.

my_mothers_farm

Nuotrauka iš dokumentinio latvių filmo „Mano mamos ūkis„, 2009 m. laimėjusio pirmą vietą Varšuvos multimedijos festivalyje „Dokumentikos menas“

Latvija planuoja sustiprinti II –ąjį BŽŪP ramstį 105 milijonais eurų pradedant nuo 2014 metų, pasirinkusi kasmet iš I-ojo ramsčio pervesti po 7,46 % šaliai skirtų tiesioginių išmokų voko lėšų. Ūkiams gaunantiems daugiau nei 150 000 eurų išmokų, šią ribą viršijančiai išmokų daliai kasmet bus taikomas 5 % mažinimas, tačiau žemdirbiams leidžiama išskaičiuoti atlyginimams išmokėtas sumas. Susietai paramai latviai skiria visą leistiną 13 % dalį ir rėmimą paskirsto tarp gyvulininkystės (pieninės karvės, jautiena ir veršiena, avys bei ožkos) bei augalininkystės (bulvių krakmolas, sėklinės bulvės, sertifikuota javų sėkla, vasarinis rapsas, vaisiai, uogos ir daržovės bei miežiai) sektorių – 9 % ir 4 % atitinkamai. Papildomai 1 % susietos paramos jie skiria baltyminiams augalams. Vykdydami privalomus žalinimo reikalavimus ir išlaikydami bent 5 % ekologinių atžvilgiu svarbias vietoves (EASV), Latvijos ūkininkai jau nuo 2015 m. galės pasirinkti ką išskirti kaip EASV: pūdymą, tarpinius pasėlius, azotą fiksuojančių augalų pasėlius, apsaugines juostas, laukų ribas, medžių grupes, tvenkinius ar saugomus medžius. (Lietuva EASV 2015 metams renkasi tik pūdymą ir azotą fiksuojančių augalų pasėlius.) Pirmajame ramstyje Latvija taip pat pasirinko smulkių ūkininkų rėmimo schemą, smulkiam ūkiui skirdama vienkartinę metinę išmoką 500 eurų. Jauniesiems ūkininkams I-ajame ramstyje 2015 m. numatyta 1,5 % ir ši dalis palaipsniškai bus mažinama kasmet – 1,32 % 2016 m., 1,18 % 2017 m., 1,06 % 2018 m., 0,97 % 2019 m., 0,90 % 2020 m. Išmoka Latvijos jaunajam ūkininkui, kaip ir Lietuvoje, mokama už ne daugiau kaip 90 ha ir jos dydis negali viršyti 25 % vidutinės nacionalinės išmokos vertės.

Primename, jog žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas 2015 m. Lietuvoje prasidės balandžio 13 d. ir tuks iki birželio 15 d. Nuo 2015 m. kovo 16 d. iki balandžio 10 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras organizuos Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) mokymus savivaldybių (seniūnijų) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurie 2015 m. konsultuos paramos gavėjus, padės jiems užpildyti, patvirtinti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas PPIS. Pateikti paraišką ūkininkui galės ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajono konsultavimo biuro darbuotojai. Prie PPIS https://paseliai.vic.lt gali jungtis ir pats ūkininkas per Elektroninių valdžios vartų portalą bei pats užsipildyti paraiškos elektroninę formą.

Straipsnį pagal spaudos pranešimus parengė Lietuvos ūkininkų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/kaimynu-pasirinkimas-i-ajame-ramstyje-latvija/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos